0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja prowadzona przez podmiot zwolniony z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o VAT zwalania od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Taki przywilej został wskazany w art. 113 ust. 1 ustawy.

Prawo do zwolnienia mają również podmioty, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego. Do nich właśnie odnosi się ust. 9 powyższego artykułu, który mówi:

Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Jak wynika  z art. 109 ust. 1 ustawy podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 są obowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 22%.

Jakie dane powinna zawierać ewidencja?

W przypadku podmiotów zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawa nie wskazuje wprost elementów jakie powinna zawierać. jednak z pewnością wśród nich można wymienić:

  • liczbę porządkową;
  • datę obrotu;
  • dowód sprzedaży (paragon, rachunek);
  • rodzaj czynności opodatkowanej;
  • wartość sprzedaży;
  • wartość sprzedaży narastająco.

Nie zawsze potrzebna jest oddzielna ewidencja...

Organy podatkowe niekiedy pozwalają zastąpić powyższą ewidencję inną, np:

  • Księgą Przychodów i Rozchodów, gdy obroty są kontrolowane pod kątem zwolnienia od podatku VAT,
  • Ewidencją przychodów (ryczałt), gdy obroty są kontrolowane pod kątem zwolnienia od podatku VAT,
  • gdy podatnik każdą transakcję rejestruje za pomocą kasy fiskalnej (Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty nr III-2/443-85/69695/05/PJ z dnia 10 lutego 2006 r.).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów