Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Faktura wystawiona przez podmiot zwolniony z VAT

Część z podmiotów funkcjonujących na rynku polskim korzysta ze zwolnienia w VAT na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust. 9  oraz 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Do tej pory, podatnicy zwolnieni z VAT, co do zasady w celu udokumentowania sprzedaży byli zobligowani do wystawienia na żądanie kupującego rachunku. Od roku 2013 nievatowcy mogą skorzystać z możliwości wystawiania faktur, co wynika z par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur: “Faktury mogą również wystawiać zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni”.

 

Faktura wystawiona przez podmiot zwolniony z VAT z pewnością będzie się różnić od tej sporządzonej przez czynnego podatnika VAT.  Bowiem jak wynika z par. 5 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia, na fakturze musi znajdować się podstawa prawna, dzięki której podatnik korzysta ze zwolnienia:

“Faktura powinna zawierać dodatkowo w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, lub zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy - wskazanie:

  • przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

  • przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub

  • innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia”.