0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja przychodów ze sprzedaży przy zwolnieniu z VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy nie rozliczający się z podatku  VAT, nie prowadzą rejestrów sprzedaży ani zakupu VAT. Zobowiązani są jednak do ewidencjonowania sprzedaży dla celów rozliczenia podatku dochodowego oraz ustalenia ewentualnego przekroczenia limitu zwolnienia podmiotowego. Do ewidencjonowania sprzedaży służy ewidencja przychodów ze sprzedaży.

Zwolnienie podmiotowe z VAT a ewidencja przychodów ze sprzedaży

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego mają obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Przychody ze sprzedaży mogą być ewidencjonowane na podstawie:

  • sporządzanych po każdym dniu sprzedaży dowodach wewnętrznych, zawierających między innymi dane podatnika, datę i kolejny numer oraz sumę sprzedaży za dany dzień, lub
  • zbroszurowanej ewidencji sprzedaży, w której raz dziennie dokonywany jest zapis podsumowujący sprzedaż z całego dnia.

Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W KPiR dokonuje zapisów dotyczących przychodów ze sprzedaży na podstawie wspomnianych wyżej dowodów wewnętrznych, bądź też jednym zapisem na podstawie podsumowanej ewidencji sprzedaży.

Podobnie w wypadku podatników opodatkowanych na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów. Suma dziennych przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem poszczególnych stawek ryczałtu powinna być udokumentowana na dowodzie wewnętrznym wystawionym na koniec dnia.

Podatnik rozliczający się za pomocą karty podatkowej zwolniony jest z prowadzenia ewidencji sprzedaży dla celów podatku dochodowego, jeśli korzysta również ze zwolnienia z VAT nie prowadzi również rejestrów sprzedaży ani zakupu VAT.

Wszyscy podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT, niezależnie od wybranej formy rozliczania z podatku dochodowego mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży w celu ustalenia czy nie przekroczyli limitu związanego ze zwolnieniem.

Zwolnienie przedmiotowe a ewidencja przychodów ze sprzedaży

W przypadku zwolnienia przedmiotowego dotyczącego wykonywanych czynności, podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ani rejestrów VAT ani ewidencji sprzedaży dla tego podatku. Są zobowiązani jednak prowadzić ewidencję sprzedaży dla celów podatku dochodowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów