0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktury ustrukturyzowane - nowy projekt Ministerstwa Finansów!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która zakłada możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych jako formy dokumentowania osiąganej sprzedaży. Czym są faktury ustrukturyzowane? Odpowiedź poniżej!

Czym są faktury ustrukturyzowane?

Faktury ustrukturyzowane to nic innego jak standardowe faktury sprzedaży, jednak wystawianie ich i odbiór będzie możliwe poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF). KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, służyć będzie do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Ponadto w systemie tym faktury będą również przechowywane, ale także weryfikowane pod kątem zgodności z ustalonym wzorem.

Dzięki wprowadzeniu systemu podatnicy będą zwolnieni z obowiązku przechowywania i archiwizacji wystawionych faktur sprzedaży, ponieważ jak wskazano w projekcie nowelizacji ustawy:

„System będzie służył do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłał komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej. Dzięki skorzystaniu z wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji”.

Dla podatników którzy w całym okresie rozliczeniowym będą korzystać wyłącznie z faktur ustrukturyzowanych, Ministerstwo Finansów przewidziało preferencję w postaci skróconego czasu zwrotu podatku VAT z terminu 60 dni do 45 dni.

Nowe przepisy dotyczące faktur ustrukturyzowanych mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zwiększenie bezpieczeństwa handlowego, pomoc w prawidłowym rozliczaniu podatku VAT.

Projekt nowelizacji ustawy ma zostać przyjęty w I kwartale 2021 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów