0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Formularz VAT-26 można złożyć elektronicznie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z nowymi regulacjami, które weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r, podatnicy prowadzący ewidencję pojazdu dla celów VAT będą zobligowani do złożenia informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej na formularzu VAT-26. Co zatem powinien zawierać formularz VAT-26 i w jakiej formie można go złożyć? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Formularz VAT-26 - kiedy składać?

W myśl nowych przepisów przedsiębiorcy mają możliwość pełnego odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym również od paliwa do samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej. Mogą to uczynić w dwóch sytuacjach:

  • konstrukcja pojazdu sprawia, że może być przeznaczony tylko do wykonywanej działalności,
  • sposób wykorzystania zostanie potwierdzony ewidencją przebiegu pojazdu, wykluczającą użycie pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością

Ważne!

Obowiązek udowodnienia przeznaczenia pojazdów na cele służbowe nie dotyczy samochodów o dopuszczalnej ładowności przekraczającej 3,5 t oraz pojazdów samochodowych:

  • konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (przeznaczenie musi wynikać z dokumentacji pojazdu),
  • których konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że jest ono nieistotne.

Dodatkowo konieczne jest złożenie informacji o pojazdach do naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-26. Przedsiębiorca musi go złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po tym w którym dokonano poniesienie pierwszego wydatku związanego z samochodem. Zgłoszenie dokonane po przekroczeniu tego terminu daje możliwość odliczenia VAT od dnia dostarczenia informacji do urzędu.

Formularz VAT-26 - jakie dane powinien zawierać?

Na formularzu VAT-26 podatnik powinien uzupełnić poniższe informacje:

  • marka pojazdu,
  • numer rejestracyjny,
  • rok produkcji,
  • data nabycia,
  • data poniesienia pierwszego wydatku,
  • data zmiany wykorzystania.

Dodatkowo przedsiębiorca musi zaznaczyć, czy informację składa po raz pierwszy, czy aktualizuje wpis. Co ważne, druk VAT-26 będzie można składać w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP - tutaj jednak konieczne okaże się posiadanie podpisu elektronicznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów