Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć skonto - najważniejsze informacje

Terminowe regulowanie należności? Doskonałą formą zachęty może okazać rabat udzielony w formie skonta. To rozwiązanie niesie obopólne korzyści, gdyż wystawca faktury otrzyma zapłatę przed terminem, a kontrahent zapłaci pomniejszoną należność. Udzielenie skonta wiąże się także z koniecznością prawidłowego rozliczenia podatkowego i wystawieniem faktury korygującej. Dowiedz się jak rozliczyć skonto z naszym artykułem.

Czym jest skonto?

Skonto jest formą obniżki ceny, udzielaną procentowo od wartości sprzedaży. Sprzedawca udziela go kontrahentowi, który zapłacił gotówką przed wyznaczonym terminem za towar lub wykonaną usługę. Skonto jest rozwiązaniem dobrowolnym i ma charakter warunkowy.

Skonto - informacja na fakturze

Przedsiębiorca, udzielając skonta swojemu klientowi, informację o tym fakcie powinien umieścić na fakturze. Wynika to z Ustawy o podatku od towarów i usług, a dokładnie z jej art. 106e ust. 1 pkt 10. Zgodnie z jego treścią faktura powinna zawierać informację o kwotach udzielonych upustów i obniżkach cen, a nie tylko o samym fakcie zastosowania zniżki.

W odniesieniu do  art. 106e ust. 1 pkt 10 na fakturze powinny pojawić się (...)kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym te udzielone w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto(...).

Warto zaznaczyć, że poza informacją o wartości procentowej udzielonego skonta na fakturze powinna zostać podana dokładna kwota, na jaką opiewa zniżka.

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał sprzedaży towaru na kwotę 1500 zł brutto (kwota netto: 1219, 51 zł, kwota VAT: 280,49 zł) opodatkowanej stawką VAT 23%.

Kontrahentowi przysługuje skonto o wysokości 4 procent od wartości brutto.

Poza informacją o należności wynikającej ze sprzedaży przed udzieleniem rabatu i informacji o wartości procentowej skonta, na fakturze powinien znajdować się zapis:

termin zapłaty spełniający warunki do udzielenia skonta, np. “Termin zapłaty za fakturę 15 dni od daty wystawienia faktury - skonto 4%”,
należność wynikająca z faktury pomniejszona o wartość udzielonego skonta, np. kwota netto 1170,73 zł, kwota VAT 269,27 zł
 

Nazwa towaru

ilość

cena netto za sztukę

rabat

kwota rabatu

cena netto po rabacie

wartość podatku VAT

cena brutto

x

1

1219,51

0%

0

1219,51

280,49

1500,00

Uwaga!

Termin zapłaty za fakturę 15 dni od daty wystawienia faktury - skonto 4%

Wartość wynikająca z faktury po obniżce:

cenna netto: 1170,73 zł, wartość VAT: 269,27 zł, cena brutto: 1440,00 zł

Jeżeli klient spełni warunki do udzielenia skonta, to przedsiębiorca będzie zobowiązany do wystawienia faktury korygującej.

Przed korektą

Nazwa towaru

ilość

cenna netto za sztukę

rabat

kwota rabatu

cenna netto po rabacie

wartość podatku VAT

cenna brutto

x

1

1219,51

0%

0

1219,51

280,49

1500,00

Po korekcie

Nazwa towaru

ilość

cena netto za sztukę

rabat

kwota rabatu

cenna netto po rabacie

wartość podatku VAT

cenna brutto

x

1

1219,51

4%

48,78

1170,73

269,26

1439,99

 Do zapłaty: 1439,99 zł

Przyczyna korekty: skonto -4%