0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla programisty - czy zawsze jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Programista to osoba, która przede wszystkim tworzy programy i aplikacje komputerowe za pomocą specjalistycznego języka programowania. Coraz częściej przedstawiciele tej grupy zawodowej decydują się na samozatrudnienie. W związku z tym nie pracują na etacie, a zakładają własną działalność gospodarczą. Sprawdź, czy kasa fiskalna dla programisty jest obowiązkowa.

Programista a świadczenie usług na rzecz firm i osób fizycznych

Jeśli osoba prowadzi działalność jako programista wyłącznie na rzecz firm, to nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Dokonując sprzedaży na rzecz firm, transakcję taką zawsze należy bowiem udokumentować fakturą.

Wątpliwości mogą pojawić się w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych. Jak stanowi bowiem art. 111 ust.1 ustawy o VAT: Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednak rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących pod pewnymi warunkami pozwala korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna dla programisty a zwolnienie ze względu na wysokość obrotów

Wspomniane powyżej rozporządzenie przewiduje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, jeśli obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 20 tys. zł.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r.:

  • podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

  • podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

W związku z powyższym, jeśli programista dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź rolników ryczałtowych, to co do zasady nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, pod warunkiem, że jego sprzedaż nie przekroczy kwoty 20 000 zł.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu świadczenia usług programistycznych dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby prywatnej 10 lipca 2021 r. Ile wynosi limit, który daje możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

łączna kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży, która pozostała do końca roku / liczba dni w danym roku podatkowym)

20 000 x (175 / 365) = 9589,04 zł

W związku z powyższym, jeśli do końca 2021 roku przedsiębiorca nie przekroczy kwoty sprzedaży w wysokości 9589,04 zł, to nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Brak obowiązku posiadania kasy fiskalnej a dokumentowanie sprzedaży

Przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, dokonaną sprzedaż powinni rejestrować za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna zawierać:

  • numer kolejny w ewidencji,

  • datę sprzedaży,

  • dane dotyczące nabywcy,

  • wartość brutto,

  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia,

  • w przypadku czynnych podatników VAT rozróżnienie na stawki podatkowe.

Ewidencję należy prowadzić w postaci zbroszurowanej, np. w oddzielnym zeszycie, a jej karty powinny być ponumerowane.

Wzór ewidencji sprzedaży bezrachunkowej wraz z omówieniem dostępny jest w artykule: Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - wzór z omówieniem

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów