Poradnik Przedsiębiorcy

Koniec OFE, czyli pieniądze z IKE bez podatku

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na Indywidualne Konta Emerytalne obecnie trafił ponownie do prac w komisjach sejmowych. Możliwość przekształcenia OFE w IKE ma pomóc w odbudowaniu zaufania do państwa, dlatego pojawiło się hasło „Pieniądze z IKE bez podatku”. Co to dokładnie oznacza? Wyjaśniamy.

Koniec OFE

Zgodnie z projektem OFE niedługo przestaną działać w dotychczasowej formie, a każdy członek OFE będzie miał do wyboru:

  •  przeniesienie środków z OFE na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) albo
  •  w całości do ZUS-u. 

Opcją domyślną ma być przeniesienie środków na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). 

Proponowane rozwiązanie daje realne prawo wyboru emerytury opartej na dwóch filarach i gwarantuje prywatny charakter oszczędności na IKE, które będą podlegały dziedziczeniu. Ma to zapewnić wzrost oszczędności emerytalnych Polaków poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowane zostanie zaufanie do systemu emerytalnego. 

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2021 roku. Czas na składanie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS-u został wyznaczony od 1 czerwca 2021 roku do 2 sierpnia 2021 roku. Natomiast przekształcenie OFE w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte planowo będzie miało miejsce 28 stycznia 2022 roku.

Pieniądze z IKE bez podatku

Najwięcej emocji w proponowanej zmianie budzi opłata przekształceniowa, którą inicjatorzy projektu chcą wprowadzić w celu zachowania równowagi. Emerytury z ZUS-u są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 17 proc. lub 32 proc., natomiast planowo ze środków OFE zostanie pobrana jednorazowa opłata przekształceniowa na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w łącznej wysokości 15 proc. wartości aktywów OFE. Opłata ta ma zostać rozłożona na 2 raty (płatne w 2022 roku), płatnikiem będą specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powstałe z przekształcenia OFE.

Dzięki opłacie przekształceniowej ma zostać zapewnione równe traktowanie uczestników OFE przenoszących aktywa do IKE oraz ubezpieczonych w ZUS-ie.
Co ważne pieniądze zgromadzone w IKE będą prywatne i dziedziczone – w przeciwieństwie do środków w ZUS-ie. Dlatego pieniędzy z IKE nie będzie można w drodze ustawowej transferować na rzecz budżetu państwa. Natomiast ich wypłata (po osiągnięciu wieku emerytalnego) nie będzie już opodatkowana.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreśla:

„Pieniędzy z Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) nikt Polakom już nie odbierze i nikt ich nie opodatkuje”.

Likwidacja OFE budzi niepokój wśród uczestników, tak samo jak planowana opłata przekształceniowa. Jednak aby poznać ostateczną formę przekształcenia OFE, będziemy musieli jeszcze poczekać.