0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Księga udziałów i konsekwencje jej nieprowadzenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jakie organy w spółce powinny prowadzić księgę udziałów. Czy księga udziałów jest obowiązkowa? Czy grożą jakieś kary za jej nieprowadzenie?

Kamil, Trzebnica

Księga udziałów jest informacją o wartości udziałów objętych przez wspólników spółki. Do księgi udziałów wpisuje się następujące dane każdego ze wspólników:

  • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika,

  • adres,

  • liczbę i wartość nominalną udziałów,

  • ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika, lub użytkownika,

  • każde zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

Przepisy nie określają, jak powinna wyglądać księga udziałów, nie ma ustalonego wzoru – a zatem dokument ten może mieć dowolną postać – powinien jednak zawierać powyższe dane. Księga udziałów może mieć zarówno formę papierową, jak i elektroniczną. Każdy ze wspólników ma prawo wglądu do księgi.

Na podstawie księgi udziałów zarząd tworzy listę wspólników, którą następnie przesyła do KRS, celem rejestracji spółki lub odnotowania powstałych w niej zmian.

Księga udziałów jest dokumentem przydatnym i praktycznym. Znajdują się tam np. adresy wszystkich wspólników, co może być pomocne przy wzywaniu ich na zgromadzenie.

Wpis w księdze udziałów nie przesądza, kto jest rzeczywiście wspólnikiem.

Do prowadzenia księgi udziałów zobowiązany jest zarząd spółki, a za jej nieprowadzenie grozi kara grzywny w wysokości do 20 000 złotych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów