0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Już od 2012 przedsiębiorcy nie płacą podwójnej zaliczki za listopad, tylko konsekwentnie jak w innych miesiącach zaliczkę za grudzień 2016 płaci się do 20 dnia stycznia 2017, a zaliczkę za grudzień 2017 do 20 stycznia 2018 itd. Przeczytaj artykuł i poznaj zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy a termin zapłaty zaliczki za grudzień

Brak obowiązku płacenia podwójnej zaliczki jest korzystniejszy dla przedsiębiorców, którzy na koniec roku generowali mniejsze obroty niż we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. 

Czy termin 20 stycznia dotyczy również zaliczek kwartalnych?

Tak, wyżej wspomniane zasady dotyczą również podatników rozliczających się kwartalnie z tytułu podatku dochodowego. Uiszczenie zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał 2016 nastąpi do dnia 20 stycznia 2017, a za IV kwartał 2017 do 20 stycznia 2018, a nie jak do tej pory do 20 grudnia.

Czy w zaliczce za grudzień uwzględnić remanent końcowy?

Zaliczka za grudzień będzie wyliczana adekwatnie do tych w ciągu roku. Przedsiębiorca prowadzący KPiR nie ma obowiązku uwzględniania przy wyliczaniu zaliczki za grudzień remanentu końcowego. Bowiem obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Przedsiębiorca przy wyliczaniu zaliczki za grudzień nie ma obowiązku ujmować w wyliczeniu wartości remanentu końcowego, który zamyka rok obrotowy i który przedsiębiorca wraz z remanentem początkowym uwzględni w zeznaniu rocznym. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali w urzędzie skarbowym comiesięczne lub cokwartalne dokonywanie remanentów. 

Zaliczka czy zeznanie roczne?

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się do dnia 20 stycznia złożyć zeznanie roczne oraz uiścić podatek dochodowy nie będzie miał obowiązku opłacania zaliczki na podatek dochodowy za grudzień lub za ostatni IV kwartał roku. Wówczas podatek dochodowy już z uwzględnieniem remanentu (początkowego i końcowego) przedsiębiorca rozliczy w PIT-36 lub PIT-36L.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów