0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy wzór VAT-26 – od kiedy zacznie obowiązywać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak można przeczytać w opublikowanym projekcie rozporządzenia w ramach pakietu SLIM VAT 2, zmianie ma ulec deklaracja VAT-26, która służy do zgłaszania samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej. Sprawdziliśmy nowy wzór VAT-26 – jakie zmiany przyniesie i od kiedy zacznie obowiązywać?

Składanie VAT-26

Deklarację VAT-26 składają podatnicy, którzy zamierzają odliczyć pełną wartość VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych. Do obowiązków, które muszą dopełnić, należy:

  • dokonanie zgłoszenia pojazdu do właściwego urzędu skarbowego na druku VAT-26,

  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu,

  • sporządzenie i wprowadzenie do obiegu wewnątrz przedsiębiorstwa regulaminu użytkowania pojazdów w firmie.

Aktualnie formularz VAT-26 należy złożyć do urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem podlegającym zgłoszeniu.

Niezłożenie formularza w terminie powoduje, że podatnik nie może dokonać pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z tym pojazdem przed wskazanym terminem.

Nowy wzór VAT-26 – zmiany

Według założeń nowe przepisy mają wydłużyć termin na złożenie VAT-26 od samochodów używanych w 100% w działalności gospodarczej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z tym samochodem. Ponadto informacja ma być składana nie później niż termin złożenia JPK_V7 za dany miesiąc (również w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie).

Od 1 października 2021 roku zgłoszenie VAT-26 będzie można złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono pierwszy wydatek związany z pojazdem.

Natomiast na złożenie aktualizacji VAT-26 podatnik będzie miał czas do końca miesiąca, w którym dokonano przeznaczenia pojazdu. Obecnie aktualizację należy zrealizować przed tą zmianą.

Niezłożenie w terminie informacji VAT-26 niezmiennie skutkować będzie uznaniem, że pojazd wykorzystywany jest w systemie mieszanym, czyli prywatnie i w działalności, a prawo do pełnego odliczenia VAT przysługuje dopiero od dnia jej złożenia.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 października 2021 roku. Zgodnie z przepisem przejściowym nowelizacja ma być jednak stosowana dla wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej, poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów