0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości zapłacony gotówką po przekroczeniu limitu 15 000 zł

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymałam od urzędu miasta wezwanie do zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości 17 000 zł. Należność opłaciłam gotówką. Czy w związku z tym podatek od nieruchomości zapłacony gotówką mogę uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu w całej kwocie?

Patrycja, Szczecin

 

W świetle art. 22p ustawy o PIT do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć tej części kosztu, której płatność z transakcji została opłacona gotówką. Przepis ten odnosi się do transakcji, w których stronami są przedsiębiorcy oraz jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę dokonywanych płatności przekracza 15 000 zł.

Ponadto na mocy art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za transakcję handlową uważa się umowę dotyczącą odpłatnej dostawy towarów lub świadczenie usług, jeśli strony zawierają ją w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W związku z powyższymi przepisami dokonanie zapłaty za podatek od nieruchomości nie stanowi transakcji gospodarczej. Jest on podatkiem stanowiącym dochody własne gminy. Gmina nie jest przedsiębiorstwem, a jednostką samorządu terytorialnego, przez co limit transakcji gotówkowych nie ma wobec niej zastosowania. Zatem przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodu podatek od nieruchomości zapłacony gotówką w pełnej kwocie, nawet jeśli przekracza wysokość limitu – 15 000 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów