0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ile wynosi ZUS dla nowych firm?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opłacanie składek ZUS to jeden z najważniejszych obowiązków wszystkich osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Od kilku lat początkujący przedsiębiorcy mogą korzystać z udogodnienia, dzięki któremu ZUS dla nowych firm przez pierwsze miesiące jest znacząco obniżony. Oto wszystko, co warto wiedzieć na temat ZUS dla nowych firm.

Składki ZUS - najważniejsze informacje 

Osoby, które decydują się na uruchomienie po raz pierwszy działalności gospodarczej, muszą zdawać sobie sprawę z tego, że własna firma to nie tylko nieograniczone możliwości zarobków, ale także cała masa obowiązków. Przedsiębiorcy muszą cyklicznie uiszczać zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego oraz składki ZUS. 

W ramach składek ZUS opłaca się ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe, emerytalne, rentowe i opcjonalnie chorobowe. Składki ZUS opłaca się co miesiąc. Na szczęście, początkujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi, dzięki której w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności muszą opłacać wyłącznie składkę zdrowotną. 

Zgłoszenie do ZUS obowiązkiem każdego początkującego przedsiębiorcy 

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą muszą wysłać do ZUS specjalne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. W przypadku, gdy dana osoba uruchamia jednoosobową działalność gospodarczą, nie musi podejmować żadnych czynności, ponieważ to ZUS sam znajdzie informacje na jej temat w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wniosek na druku CEIDG-1, który wypełnia się podczas zakładania działalności, wysyłany jest do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie uzyskanych informacji przygotowuje za przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA. 

Ulga na start - kogo dotyczy? 

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą korzystać ze specjalnej ulgi ZUS na start. Omawiana ulga dotyczy osób, które: 

  • zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy, 
  • ponownie uruchamiają działalność gospodarczą, jednak minęło już minimum 60 miesięcy kalendarzowych od momentu jej ostatniego zakończenia lub zawieszenia, 
  • zakładają działalność gospodarczą, ale nie wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego w tym lub poprzednim roku kalendarzowym w ramach stosunku pracy wykonywali czynności wchodzące w zakres realizowanej działalności. 

W ramach omawianej ulgi początkujący przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe przez sześć miesięcy. Warto zaznaczyć, że zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej.

Aby skorzystać z obniżonego ZUS dla nowych firm, należy złożyć oświadczenie, że minęło już 60 miesięcy od momentu ostatniego zamknięcia lub zawieszenia naszej działalności gospodarczej. 

Czy wszyscy korzystający z ulgi na start ZUS muszą płacić składkę zdrowotną? 

W przepisach zapisano także możliwość zwolnienia również z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Prawo do zwolnienia przysługuje m.in. emerytom i rencistom, których miesięczne dochody nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury, osobom niepełnosprawnym z dochodami z działalności nieprzekraczającymi 50% kwoty najniższej emerytury oraz przedsiębiorcom pobierającym zasiłek macierzyński, które wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego. 

Kto nie może skorzystać z ulgi na start? 

Istnieje określone grono podmiotów, które mimo spełnienia powyższych warunków, nie są uprawnione do skorzystania z ulgi na start. Chodzi o wspólników spółek jawnych, partnerskich i komandytowych, jednoosobowych założycieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, twórców i artystów. 

Czy osoby korzystające z ZUS dla nowych firm mogą uzyskać zasiłek chorobowy? 

Nie. Jeżeli przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, tym samym nie ma prawa do ubiegania się o wypłatę zasiłku chorobowego. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na skorzystanie z omawianej ulgi, w tym okresie nie odkładają środków na emeryturę w ZUS. 

W związku z powyższym decyzję o skorzystaniu z omawianej ulgi należy podjąć dopiero po dokładnym rozważeniu wszystkich "za" i "przeciw. 

Co po upływie 6 miesięcy? Preferencyjne stawki ZUS

Czy po upływie 6 miesięcy trzeba zacząć płacić składki ZUS w normalnej wysokości? Absolutnie nie. Po tym czasie ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z tzw. preferencyjnego ZUS-u. W ramach preferencyjnego ZUS przez kolejne 24 miesiące można opłacać składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zmniejszonej wysokości. 

Ile wynosi preferencyjny ZUS w 2023 roku? Wysokość składek preferencyjnych ZUS dla nowych działalności gospodarczych oblicza się jako 30% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę - zamiast 60% wynagrodzenia przeciętnego.

W 2023 roku wynagrodzenie minimalne od stycznia wynosiło 3490 zł a od lipca wynosi 3600 zł brutto. 

Nowi przedsiębiorcy korzystający z ulgi preferencyjny ZUS od stycznia opłacali składki od podstawy w wysokości 1047 zł, a od lipca wysokość ta wzrosła do 1080 zł. Warto przypomnieć, że osoby na "normalnych" stawkach uiszczają składki od podstawy w wysokości 4161,00 zł.  

Co zrobić, by jak najdłużej móc korzystać z preferencyjnego ZUS-u?

Aby móc korzystać z preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm jak najdłużej, najlepiej jest zarejestrować firmę 2 dnia miesiąca. Wynika to z tego, iż prawo do uiszczania preferencyjnych składek ZUS przysługuje przez pierwsze 24 pełne miesiące. 

Oznacza to, że jeśli działalność będzie rozpoczęta w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca, okres 24 miesięcy będzie liczony dopiero od początku kolejnego miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów