0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany upraszczające rozliczenie podatku - nowelizacja ustaw w III kwartale 2020 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd zapowiedział, że slim VAT, zwrot podatku podróżnym tzw. TAX FREE czyli zmiany, które mają na celu uproszczenie rozliczanie podatku, zostaną wprowadzone w nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz prawa bankowego jeszcze w tym roku. Kiedy rząd wprowadzi zmiany upraszczające rozliczenie podatku? Odpowiedź poniżej!

Zmiany upraszczające rozliczenie podatku - kiedy zostanie wprowadzone?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów można przeczytać, że nowelizacja ustawy o podatku VAT oraz Prawa bankowego ma na celu wprowadzenie zmian upraszczających rozliczenie podatku czyli Slim VAT oraz przepisy, które doprecyzują niektóre konstrukcje prawne w podatku od towarów i usług. Ponadto, zmiany mają nastąpić również w systemie zwrotu podatku podróżnym.

Rząd planuje przyjęcie zmian w rozliczeniu podatku VAT w III kwartale bieżącego roku!
Wprowadzony w nowelizacji ustawy o VAT pakiet Slim VAT zakłada m.in.:

  • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 do 6 miesięcy,
  • wydłużenie czasu do odliczenia podatku VAT naliczonego do 4 okresów rozliczeniowych w przypadku rozliczenia miesięcznego, natomiast w przypadku rozliczenia kwartalnego okres odliczenia podatku nastąpi jak dotychczas czyli do 3 okresów rozliczeniowych,
  • spójne kursy walut,
  • odliczanie "podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży",
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,
  • zniesienie konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus.

W przypadku podatku podróżnym TAX FREE ma zostać wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów, które rejestrowane będą w krajowym systemie teleinformatycznym. Zarejestrowane dokumenty będą podstawą do zwrotu podatku podróżnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC). W nowelizacji ustawy, planuje się sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym" - wskazano.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów