Przemieszczenie towarów na Amazonie – jak rozliczyć VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Decydując się na sprzedaż w marketplace Amazon, można wybrać model wielu magazynów. Co to oznacza? Amazon ma swoje magazyny w wielu krajach Unii Europejskiej i swobodnie przemieszcza pomiędzy nimi towary, by ostatecznie dostawy wychodziły z tego najbliższego krajowi nabywcy. Czy już samo przemieszczenie towarów na Amazonie podlega opodatkowaniu? Odpowiedź brzmi: tak, dlatego sprawdźmy, jak rozliczyć VAT od takiego przemieszczenia.

W jakich krajach Amazon ma magazyny?

Amazon posiada obecnie magazyny w krajach europejskich takich jak: Polska, Niemcy, Czechy, Hiszpania, Francja, Włochy.

WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Z WDT, czyli wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, mamy do czynienia wówczas, gdy czynny podatnik VAT w Polsce, zarejestrowany do VAT-UE, dokonuje sprzedaży na rzecz innego czynnego podatnika z innego niż Polska kraju UE.

WDT powstaje również wtedy, gdy polski podatnik dokona rejestracji dla celów VAT i VAT-UE w innym kraju i z tego miejsca będzie dokonywał sprzedaży towarów na rzecz zarejestrowanego do VAT-UE podatnika z innego kraju UE i wysyłał do niego towar. Ważny w tym przypadku jest fakt przekroczenia granicy kraju przez towar i status VAT-UE nabywcy.

To nie jedyne przypadki, kiedy będziemy mieć do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towaru i obowiązkiem jej wykazania dla celów podatkowych. WDT powstaje również przy przemieszczaniu własnego towaru przez przedsiębiorcę z Polski do innego kraju UE – czynność tę nazywa się „nietransakcyjnym WDT”.

Przemieszczanie towarów z Polski do magazynów na Amazonie a VAT

Jeśli chodzi o obciążenia podatkowe, nietransakcyjne WDT może korzystać z 0% stawki VAT – zatem nie obciążać budżetu sprzedawcy – ale wymaga to od niego rejestracji dla celów VAT w kraju, w którym znajduje się magazyn. Decydując się więc na tego typu sprzedaż, w praktyce należy mieć na uwadze konieczność rejestracji dla celów VAT dodatkowo (poza Polską) w każdym kraju UE, gdzie położone są magazyny Amazona.

 

Zobacz webinar: Sprzedaż na Amazon a obowiązki podatkowe

Materiał powstał przy współpracy z IdoSell.

Rozliczyłeś wydanie towaru – nie zapomnij o rozliczeniu jego przyjęcia!

WDT wiąże się z przemieszczeniem towaru, ale w charakterze jego wydania. Natomiast zawsze mamy również drugą stronę transakcji, czyli przyjęcie towaru. A ponieważ przy nietransakcyjnym WDT dla przemieszczanego towaru na Amazonie sami sobie jesteśmy odbiorcą, to u nas też powstaje konieczność wykazania WNT, czyli rozliczenia transakcji otrzymania towaru. Jest ona neutralna na gruncie VAT, ale wymaga formalnego wykazania w deklaracji składanej w kraju położenia magazynu. 

Rozliczanie VAT przy transakcjach sprzedaży przez Amazon – obowiązki formalne

Podsumowując, sprzedaż przy wykorzystaniu platformy Amazon z uwzględnieniem modelu, w którym Amazon przemieszcza nasze towary pomiędzy swoimi magazynami, nie powoduje zwykle konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu samych podatków. Dokłada jednak sprzedawcy wiele zobowiązań formalnych, których brak wykonania będzie narażał na negatywne konsekwencje podatkowe ze strony urzędu skarbowego. Przedsiębiorcy bowiem przyzwyczajeni są do tego, że opodatkowaniu podlega sprzedaż. W przypadku Amazona poza sprzedażą już samo przemieszczenie towaru z Polski do magazynu Amazona w innym kraju powoduje konieczność wykazania transakcji. Dlatego też ważne jest, by pamiętać, że sprzedaż na Amazonie to rozliczenie trzech oddzielnych czynności na gruncie VAT:

  1. nietransakcyjnego WDT w Polsce (lub kraju położenia magazynu, z którego wysyłany jest towar, gdy przesunięcie następuje z magazynu, w którym przedsiębiorca zarejestrował się do VAT poza Polską);

  2. nietransakcyjnego WNT w państwie członkowskim położenia magazynów firmy Amazon;

  3. opodatkowanie sprzedaży zgodnie z przepisami kraju, z którego towar jest sprzedawany (czyli w zależności od tego, z którego z magazynu wychodzi).

Przemieszczenie towarów na Amazon - Pytania i odpowiedzi 

Co się stanie, jeśli nie zarejestruję się w kraju, gdzie jest magazyn Amazon?

Ponieważ już samo przemieszczenie towaru nakłada obowiązek opodatkowania, a brak rejestracji powoduje brak prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki 0% WDT, to transakcja przemieszczenia będzie opodatkowana stawką krajową, zatem zwykłe 23%. Ponowne opodatkowanie nastąpi w momencie sprzedaży towaru ostatecznemu nabywcy. Przedsiębiorca zapłaci więc podwójny podatek.

Skąd wiemy, w którym kraju jest nasz towar?

Amazon prowadzi zestawienia informujące przedsiębiorcę o przesunięciach między magazynami, których dokonuje sam Amazon. Oznacza to, że przedsiębiorca musi kontrolować te zestawienia, by wykazywać nietransakcyjne WDT w wysłanym co miesiąc JPK_V7 do polskiego urzędu skarbowego.

Jak udokumentować przemieszczenie towarów na Amazonie?

Zdaniem organów powinna to być faktura wykazywana jedynie dla celów VAT. Nie wpłynie zatem na zapisy w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR). Faktura za przemieszczenie towarów na Amazonie jest wykazywana po obu stronach, czyli po stronie sprzedawcy i nabywcy, będzie posiadała dane przedsiębiorcy (czyli wystawia się fakturę na samego siebie), z tym że z różnymi numerami NIP, a w zasadzie – numerami VAT-UE. Po stronie sprzedawcy VAT-UE z przedrostkiem PL, a po stronie nabywcy VAT-UE z przedrostkiem kraju, w którym znajduje się magazyn, gdzie przemieszczono towary należące do przedsiębiorcy. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów