0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż samochodu firmowego stanowiącego współwłasność małżeńską

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może wykorzystywać w niej swój prywatny majątek. Możliwość ta dotyczy również samochodów. W sytuacji gdy pojazd stanowi majątek wspólny małżonków może zostać wniesiony do majątku firmowego jednego z nich.

Fakt ten nie powoduje, że właścicielem pojazdu staje się tylko jeden z małżonków. W dalszym ciągu stanowi on majątek wspólny.

Sposób ustalenia wartości początkowej takiego środka trwałego został określony w art. 22g ust. 11 z którego wynika, że w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie.

Zakładając, że tylko jeden ze współmałżonków prowadzi działalność gospodarczą wówczas wartość pojazdu w 100% stanowi wartość początkową środka trwałego.

Czy decydując się na sprzedaż samochodu środka trwałego, przychodem będzie tylko część odpowiadająca udziałom własności osoby prowadzącej działalność gospodarczą? Jak udokumentować taką transakcję? Czy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu VAT?

Jeżeli samochód mógł być amortyzowany od jego pełnej wartości. Konsekwentnie przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu będzie stanowił w całości przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z małżonków. Samochód będzie bowiem sprzedawany jako element majątku firmowego. Podatnik prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów przychód z jego sprzedaży powinien wykazać w  kol. 8 - pozostałe przychody.

Natomiast jeżeli chodzi o kwestię podatku VAT, w sytuacji gdy samochód był użytkowany przez okres minimum 6 miesięcy i przy jego zakupie podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, wówczas sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu z VAT  (stawka “zw.”) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Przedsiębiorca powyższą transakcję, co do zasady, powinien udokumentować fakturą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów