0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie z FPiGŚP - jak je wykazać w zeznaniu rocznym?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w ciągu roku oprócz przychodu z działalności osiągnęłam przychód od urzędu pracy - świadczenie wypłacone z Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z tego tytułu składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek dochodowy zostały odprowadzone przez płatnika, czyli ww. urząd. Proszę o podpowiedź w zakresie właściwego wiersza w PIT-36.

Anna, Górowo Iławeckie

 

Świadczenie z FPiGŚP wprowadza Pani w wierszu Przychody z innych źródeł. Wiersz w PIT-36 Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 8 (w tym emerytury – renty z zagranicy) wypełniają podatnicy, którzy m.in. uzyskali przychody w postaci na przykład:

  • należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • stypendiów,
  • świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  • należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej,
  • świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
  • emerytury – renty z zagranicy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów