0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi przeprowadzek w JPK_V7 - jakim kodem GTU należy je oznaczyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę firmę transportową, w ramach której świadczę usługi przeprowadzek. Wiem, że od 1 października 2020 roku wchodzi w życie nowa struktura JPK_V7, a wraz z nią obowiązek oznaczania towarów i usług kodami GTU. Zatem moje pytanie brzmi: w jaki sposób powinienem oznaczać usługi przeprowadzek w JPK_V7 oraz który kod będzie do tego odpowiedni?

Norbert, Wrocław

 

Rząd w celu uproszczenia jednolitego pliku kontrolnego wprowadził liczne zmiany w jego strukturze. Zamiast dwóch oddzielnych deklaracji powstał jeden wspólny JPK_V7, w którym od 1 października 2020 roku obowiązywać będą dodatkowe oznaczenia transakcji. Wśród nich znajdują się kody GTU, czyli kody grup towarów i usług z zamkniętego katalogu. Przedsiębiorcy świadczący usługi przeprowadzek w JPK_V7 będą zobowiązani oznaczać transakcję kodem GTU 13.

Usługi przeprowadzek w JPK_V7

Do oznaczania faktur kodem GTU 13 w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 zobligowani są czynni podatnicy VAT, których działalność gospodarcza dotyczy usług przeprowadzkowych, w związku ze świadczeniem których obowiązek podatkowy powstanie po 30 września 2020 roku.

Jak wynika z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy VAT powstaje w chwili dostawy towaru bądź wykonania usługi.

Jeśli natomiast zapłata całości zobowiązania miała miejsce przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, wówczas obowiązek podatkowy powstaje w dacie uiszczenia całości zapłaty.

W sytuacji częściowo wykonanej usługi obowiązek ten powstaje w momencie zakończenia wykonywania części usługi, o ile wcześniej określono dla niej zapłatę.

Szczegółowe informacje w artykule: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-moment-powstania-obowiazku-podatkowego-w-podatku-vat

Przykład 1.

Pan Dominik, będący czynnym podatnikiem VAT, w ramach działalności gospodarczej 29 września świadczył usługę przeprowadzki. Fakturę sprzedaży wystawił 1 października i dopiero na jej podstawie kontrahent dokonał płatności. W jaki sposób pan Dominik ma dokonać wpisu do JPK? Czy oznaczenie GTU jest w tym przypadku konieczne?

Pan Dominik nie musi oznaczać faktury kodem GTU 13, ponieważ obowiązek podatkowy powstał 29 września. Transakcja zostanie ujęta w pliku JPK_VAT za wrzesień, składanym na starych zasadach (bez konieczności oznaczania GTU).

Oznaczenie GTU nie stanowi jednego z niezbędnych elementów faktury, które wymienione zostały w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, w związku z czym nie wykazuje się go bezpośrednio na fakturze sprzedaży, a jedynie – jak zostało wcześniej wspomniane – w części ewidencyjnej nowego JPK.

Jakich transakcji dotyczy kod GTU 13

Kody GTU służą do określenia zarówno faktury sprzedaży VAT, jak i faktury korygującej, zaliczkowej oraz końcowej.

W przypadku faktury końcowej dotyczącej sprzedaży towarów/usług ujętych w katalogu zamkniętym oraz wobec której obowiązek podatkowy powstał po 30 września, należy zastosować kod GTU w nowym pliku JPK.

Przykład 2.

Pani Zofia 17 września 2020 roku otrzymała 40% zaliczkę od klienta na poczet przyszłej usługi, którą następnie udokumentowała, wystawiając w ten sam dzień fakturę zaliczkową. Wykonanie usługi miało miejsce 3 października i wtedy również została wystawiona faktura końcowa. Jak należy ująć powyższe faktury w JPK_V7?

Pani Zofia w przypadku faktury zaliczkowej nie zastosuje kodu GTU. Obowiązek podatkowy dla tej faktury powstał 17 września, w związku z czym należy wykazać ją w JPK za wrzesień. Jednakże biorąc pod uwagę fakturę końcową, obowiązek podatkowy powstał 3 października, dlatego w tej sytuacji konieczne będzie, by pani Zofia oznaczyła fakturę kodem GTU 13 w JPK za październik.

W zakresie podatku należnego dla JPK_V7 kod GTU 13 służy do oznaczania usług:

 • transportu drogowego towarów oraz usług związanych z przeprowadzkami:

  • usług związanych z przeprowadzkami;

  • usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych;

  • pozostałych usług związanych z przeprowadzkami;

 • magazynowania i przechowywania towarów.

Usługi przeprowadzek w JPK_V7 – księgowanie w systemie wFirma.pl

Aby przedsiębiorca mógł szybko i sprawnie wybrać kody GTU podczas wystawiania faktur na wFirma.pl, należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU » i wybrać konkretne oznaczenia oraz je zapisać.

Usługi przeprowadzek w JPK_V7 - kategoria podatki

Następnie kody GTU przedsiębiorca może nadać dwoma sposobami: automatycznym i ręcznym.

 1. Nadawanie automatyczne dostępne jest dla pakietów:

 • Księgowość online + magazyn;

 • Menedżer sprzedaży (zarządzanie sprzedażą + magazyn).

W tej metodzie kody GTU przypisywane są do produktu na magazynie, w związku z czym podczas wybierania produktu do faktury sprzedaży kod GTU generuje się automatycznie.

W celu skorzystania z tego sposobu należy przejść do zakładki:

 • MAGAZYN » PRODUKTY » DODAJ PRODUKT – dla nowych produktów;

Usługi przeprowadzek w JPK_V7 - dodaj produkt

 • MAGAZYN » PRODUKTY (wybrać produkt), a następnie z górnego paska opcję MODYFIKUJ – dla produktów już znajdujących się w magazynie.

Usługi przeprowadzek w JPK_V7 - modyfikowanie

 1. Nadawanie ręczne, dostępne dla pakietu:

 • Księgowość online bez magazynu.

Ten sposób nakłada na przedsiębiorcę obowiązek każdorazowego oznaczania towaru/usługi w momencie wystawiania faktury sprzedaży. Aby wystawić ręcznie fakturę sprzedaży z kodem GTU, należy obrać ścieżkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ » oraz uzupełnić wymagane pola, a następnie wybrać kod GTU i zapisać.

Usługi przeprowadzek w JPK_V7 - wystawianie faktury przychodowej

Szczegółowe informacje na temat kodów GTU w systemie wyjaśnia artykuł: GTU, czyli wykaz towarów i usług oznaczanych w JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów