Poradnik Przedsiębiorcy

Utrata statusu studenta a składki ZUS przy umowie zlecenia

Zatrudniam studenta w oparciu o umowę zlecenie, od przyszłego miesiąca utraci on status studenta (kończy studia). Jakie składki ZUS będę musiała za niego opłacać, i od kiedy zgłosić go do ubezpieczeń?

Barbara, Wrocław


Zleceniobiorcę należy zgłosić do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z pierwszym dniem następującym po utracie statusu studenta. Jeżeli jest to osoba niepracująca w żadnej innej firmie (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), to z tytułu zawartej umowy zlecenia należy opłacać za nią obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe, jest natomiast dobrowolne.