0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji ZUS jest niemożliwa przy podwyższonej podstawie wymiaru składek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W kwietniu otrzymałam decyzję z ZUS o przyznaniu mi zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Zasiłek został przyznany od lutego. Od kilku miesięcy opłacałam składki od maksymalnej podstawy wymiaru (250%), w tym również za luty. Chciałam teraz skorygować deklaracje za luty, ale w ZUS udzielono mi informacji, że nie mogę tego zrobić. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie ZUS odmawia mi zwrotu nadpłaconych składek pomimo, iż został mi przyznany zasiłek?

Julia, Bydgoszcz

 

Zgodnie z art. 18 pkt 9-10 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych proporcjonalne pomniejszenie kwoty składek na ubezpieczenia społeczne za część miesiąca oraz w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, (jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku) stosuje się wyłącznie do najniższej podstawy wymiaru składek.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca dokona podwyższenia standardowej podstawy wymiaru składek nie ma już możliwości dokonania korekty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów