Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły na temat WDT

WDT – Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów

WDT - warunki Przedsiębiorco chciałbyś poszerzyć swój rynek zbytu o rynki krajów europejskich? Czy wiesz, kiedy występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów? Sprawdź, jakich warunków formalnych należy dopełnić przy WDT! Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej
2020-02-20

Podatek VAT

WDT a nabywca niezarejestrowany do VAT - rozliczenie podatku

wdt a vat WDT to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Jest ona ograniczona powierzchniowo do terytorium Unii Europejskiej. Jak wygląda rozliczenie podatku przez nabywcę przy WDT? Kiedy dostawca może zastosować stawkę 0%? Odpowiedzi znajdziesz w artykule! czytaj dalej
2020-01-21

Podatek VAT

Sprzedaż towaru montowanego – rozliczenie krajowe z UE i poza UE

sprzedaż towaru montowanego Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją maszyn czy urządzeń przemysłowych często przy sprzedaży muszą również dokonywać montażu czy przeszkolenia personelu. Jak poprawnie rozliczyć sprzedaż towaru montowanego z UE i poza UE? Przeczytaj artykuł! czytaj dalej
2019-06-07

Podatek VAT

Stawka 0% VAT dla obróbki towaru przez podmiot trzeci a WDT

Stawka 0% VAT dla obróbki towaru przez podmiot trzeci  - jak rozliczyć WDT? WDT podlega opodatkowaniu stawką 0% VAT po spełnieniu odpowiednich warunków. Co w sytuacji, gdy inny podmiot krajowy dokonuje obróbki towaru, który ma być transportowany? Czy może zostać zastosowana stawka 0% VAT dla obróbki towaru przez podmiot trzeci? czytaj dalej
2019-04-16

Podatek VAT

WDT - kiedy można zastosować stawkę VAT 0%?

WDT czym jest? Czym jest WDT i kto może z niego skorzystać? Jakie warunki należy spełnić, aby transakcję wywozu towaru z kraju, uznać za Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów? Kiedy można zastosować stawkę 0% WDT? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - kiedy do niej nie dochodzi?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - kiedy do niej nie dochodzi? Wielu przedsiębiorców korzysta z możliwości stosowania WDT a co za tym idzie 0% stawki VAT na sprzedawane towary. Kidy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nie może jednak zostać zastosowana? W poniższym artykule przedstawiamy interpretacje na ten temat. czytaj dalej

Stawka 0% dla WDT a przeróbka towaru przez podmiot trzeci

Stawka 0% dla WDT a przeróbka towaru przez podmiot trzeci W jakim przypadku może zostać zastosowana stawka 0% dla WDT jeśli dostarczony towar ulegnie przeróbce? Na to i inne pytania odpowiedź znajduje się w poniższym artykule. Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. czytaj dalej
2017-09-04

Podatek VAT

Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy

Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy a podatek VAT Transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy to gałąź gospodarcza, która bardzo szybko się rozwija. Ważne jest, by usługi świadczone w tym zakresie przez polskich przedsiębiorców były prawidłowo rozliczane. Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

WDT - jakie dokumenty uprawniają do zerowej stawki VAT?

WDT - dokumentacja Sprawdź, jakie dokumenty dadzą Ci prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% przy WDT! Bowiem aby było to możliwe, konieczne jest spełnienie łącznie określonych warunków przewidzianych w przepisach podatkowych. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Deklaracja VAT-UE kiedy należy ją składać?

Deklaracja VAT-UE - kiedy należy ją składać? Jestem płatnikiem VAT-UE. Jak wygląda kwestia składania deklaracji. Czy zerowa deklaracja VAT-UE powinna być składana? czytaj dalej

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to wywóz towarów z kraju do innego państwa Unii Europejskiej na rzecz podmiotu, który posiada ważny numer VAT UE. czytaj dalej

Zaliczki przy WDT a wystawienie faktury VAT

Zaliczki przy WDT a wystawienie faktury Jak wygląda kwestia obowiązków w przypadku zaliczki otrzymanej w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Dowiedz się, czy zaliczki przy WDT powodują powstanie obowiązku podatkowego. W artykule wyjaśniamy wątpliwości dotyczące zaliczki przy WDT! czytaj dalej

Faktura WDT wystawiona po terminie a właściwy kurs

WDT - po jakim kursie przeliczać? Jaki kurs należy zastosować do transakcji WDT wyrażanych w walutach obcych, aby poprawnie je przeliczyć? czytaj dalej

Data księgowania faktury WDT do VAT

wdt Zgodnie z zasadami ogólnymi, obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie wykonania usługi lub dokonania dostawy towarów, chyba że wcześniej otrzymano zapłatę. Transakcje WDT są jednak wyjątkiem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. czytaj dalej

Brak dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy w WDT a obowiązek podatkowy

wdt Co zrobić w sytuacji, kiedy podatnik dokonał na rzecz unijnego nabywcy (podatnika VAT-UE) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), jednak nie otrzymał jeszcze dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów? czytaj dalej
2015-12-22

Podatek VAT

Otrzymanie zaliczki od kontrahenta unijnego na poczet WDT

Co należy rozumieć przez pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Jakie musza być spełnione warunki przy WDT aby zastosować stawkę 0%? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Sprawdź, czy przy WDT trzeba wystawiać faktury zaliczkowe? czytaj dalej

WDT - czy moment zapłaty nadal ma znaczenie?

Kiedy możemy mówić o wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru? Jak należy rozliczać WDT? Czy moment zapłaty przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów ma znaczenie? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jaką stawkę VAT należy stosować przy WDT! czytaj dalej

Rozliczenie transportu towarów w ramach WDT

Często w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w celu zapewnienia kompleksowej dostawy przedsiębiorcy sami organizują dostawę towaru do klienta. Czy koszty transportu mogą zwiększyć podstawę opodatkowania? Przeczytaj! czytaj dalej

Faktura zaliczkowa przy WDT

Czy wiesz kiedy, przy transakcjach wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru podatnik ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową? Sprawdź, kiedy w przypadku WDT zaliczka jest konieczna! Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

WDT - jak prawidłowo opodatkować zawartą transakcję zagraniczną?

WDT - rozliczenie podatkowe Obecnie wielu polskich przedsiębiorców korzysta z możliwości dostawy towarów dla zagranicznych kontrahentów, w tym również z Unii Europejskiej. Warto więc wiedzieć, jak prawidłow rozliczyć WDT, czyli wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. czytaj dalej