0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wybór kasowej metody rozliczania VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Metoda kasowa

Metoda kasowa rozliczania VAT charakteryzuje się późniejszym niż w przypadku zasad ogólnych, terminem powstawania obowiązku podatkowego.

W przypadku metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

  • uregulowania całości lub części należności przy sprzedaży dokonanej na rzecz innego czynnego podatnika VAT,
  • uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż w terminie 180 dni od dnia dostarczenia towaru/wykonania usługi przy sprzedaży dla kontrahenta niebędącego czynnym podatnikiem VAT.

Natomiast prawo do odliczenia VAT naliczonego następuje po dokonaniu zapłaty części lub całości otrzymanej przez małego podatnika faktury.

Metoda ta umożliwia podatnikowi rozliczanie podatku co kwartał, a ponadto nie powoduje obowiązku zapłaty VAT-u, gdy jego kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar czy wykonaną usługę. Płatność podatku następuje po faktycznym otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. VAT naliczony od dokonanych zakupów towarów i usług, podatnik może natomiast odliczyć dopiero w momencie gdy sam ureguluje swoje zobowiązania.

Kto może korzystać z kasowej metody rozliczania VAT

Z możliwości rozliczania VAT w sposób szczególny, czyli metodą kasową, w 2016 roku mogą skorzystać mali podatnicy. Są to przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy, czyli 2015, nie przekroczyła 1,2 mln euro (5 092 440 zł).

Jak dokonać wyboru

Mali podatnicy mogą zdecydować o wyborze metody kasowej w trakcie trwania roku podatkowego. Chęć przejścia na tę metodę rozliczania VAT muszą zgłosić pisemnie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, do końca miesiąca, poprzedzającego okres, od którego podatnik chce rozliczać się metodą kasową. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca chce przejść na kasową metodę rozliczania VAT od sierpnia, to w terminie do końca lipca musi zawiadomić o tym urząd skarbowy. Wybrana metoda musi być stosowana co najmniej przez rok od podjęcia decyzji o zmianie.

Podsumowując metoda kasowa rozliczania VAT dostępna jest dla małych podatników. Zwalnia ona z obowiązku płacenia podatku od sprzedaży, za którą podatnik nie otrzymał zapłaty, bądź odracza termin płatności o 180 dni w przypadku sprzedaży dla podmiotów niebędących czynnymi podatnikami VAT. Jednocześnie należy pamiętać, że nie daje prawa do odliczenia VAT naliczonego, gdy mały podatnik nie ureguluje zobowiązania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów