0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup owoców leśnych - prawidłowe udokumentowanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę sklep warzywny. Zdarza się, że dokonuję zakupu owoców leśnych od zbieraczy. Nie wystawiają oni faktur, a niektórzy nie godzą się na udostępnienie swoich danych personalnych. Jak udokumentować w PKPiR wydatki na owoce leśne, aby mogły stanowić koszt?

Agata, Police

 

Aby zakup owoców leśnych stanowił koszt należy udokumentować go dowodem wewnętrznym.

Co do zasady, dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest faktura VAT. Jednak rozporządzenie w sprawie PKPiR pozwala na dokumentowanie niektórych zapisów w księdze za pomocą tzw. dowodów wewnętrznych.

I tak zgodnie z § 14 rozporządzenia w sprawie PKPiR na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty:

  • zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne),

  • określające:

    • przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość,

    • a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Dotyczy to między innymi:

  • zakupów, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt,

  • zakupów od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0)

Tym samym należy uznać, iż w opisanej sytuacji może Pani sporządzić dowód wewnętrzny na udokumentowanie zakupu owoców leśnych. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 18 lutego 2009 r., sygn. ITPB1/415-765/08/MM, gdzie możemy przeczytać:

„(…) co do zasady, dokumentem będącym podstawą do ujęcia operacji gospodarczej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jest faktura VAT. Jeżeli jednak Wnioskodawca dokonuje zakupów towarów handlowych (w przedmiotowej sprawie produktów roślinnych) od rolników i działkowców, to dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tych towarów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów może być dowód wewnętrzny. Jednakże dowód taki winien spełniać wymogi określone w ww. przepisach rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (…)”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów