0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup paliwa a odliczenie podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2015 roku podatnik może znów dokonywać odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego. Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy za tankowanie zapłacą mniej. Zmiany te dotyczą również pojazdów użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu.

Wydatki związane z samochodem a odliczenie VAT

Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje w działalności samochód osobowy w celach mieszanych, czyli w firmie i prywatnie, może dokonać odliczenia 50% podatku VAT od wydatków z nim związanych.

Ważne!

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnik, który wykorzystuje w działalności pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, ma prawo do odliczenia 50% podatku VAT naliczonego.

Odliczenia tego może dokonać od wydatków związanych z nabyciem takiego pojazdu, używaniem go w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze. Użytkując samochód osobowy w działalności, podatek VAT można również odliczyć od wydatków związanych z nabyciem paliwa, serwisowaniem, naprawą, a także zakupem innych towarów i usług związanych z użytkowaniem i eksploatacją tego pojazdu.

Przypomnijmy, że do 30 czerwca 2015 roku przedsiębiorcy wykorzystujący samochód osobowy w użytku mieszanym mogli odliczać 50% VAT naliczonego od jego nabycia i wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Natomiast nie mieli możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do auta.

Zakup paliwa a odliczenie 50% VAT

Jeśli samochód wykorzystywany w działalności nie spełnia warunków uprawniających do pełnego odliczenia VAT, a więc nie jest pojazdem wyłącznie firmowym i nie został zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26, dokonuje się odliczenia 50% podatku VAT od niego i wydatków z nim związanych.

Od 1 lipca 2015 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi podatnik może odliczyć 50% podatku VAT od kwoty zakupionej benzyny, oleju napędowego lub gazu. Jednak zakupione paliwo musi być wykorzystywane do celów opodatkowanych podatkiem VAT. Odliczenia 50% VAT można dokonać od pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, gdzie liczba miejsc, łącznie z miejscem kierowcy wynosi:

  • 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsze niż 425 kg,

  • 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

  • 3 lub więcej, gdy dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Odliczenie 100% VAT od zakupu paliwa

W kwestii pełnego odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego przepisy nie uległy zmianie. W tym celu konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykorzystywania pojazdu tylko i wyłącznie w celach służbowych, bez możliwości wykorzystania go prywatnie. Wiąże się to z obowiązkiem prowadzenia kilometrówki dla celów VAT.

Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu, musi być prowadzona bardzo dokładnie. Powinna ona zawierać:

  • numer rejestracyjny pojazdu,

  • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia kilometrówki,

  • stan licznika pojazdu na dzień rozpoczęcia prowadzenia kilometrówki, a także na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia kilometrówki,

  • zapisy dotyczące wykorzystania pojazdu, czyli kolejny numer wpisu, datę, imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem, cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd) oraz liczbę przejechanych kilometrów.

Ponadto wykorzystując prywatny samochód wyłącznie w prowadzonej działalności, przedsiębiorca musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym informację VAT-26. Wniosek ten należy złożyć w przeciągu 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem.

Podsumowując, odliczenie podatku VAT od zakupu paliwa zależne jest od sposobu wykorzystywania pojazdu w firmie. Przedsiębiorca musi więc zdecydować, czy będzie odliczał 50%, czy też 100% VAT od paliwa i innych wydatków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów