0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaniechanie poboru podatku od szczepień finansowanych przez pracodawcę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Większość świadczeń finansowanych przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród nieodpłatnych świadczeń wymienia się również te służące ochronie zdrowia pracownika. W sejmie pojawił się projekt, w którym proponuje się zaniechanie poboru podatku od szczepień finansowanych przez pracodawcę.

Podatek od nieodpłatnych świadczeń

Wielu pracodawców wprowadza u siebie liczne benefity, które z reguły finansowane są przez firmę. Wśród najpopularniejszych wymienia się ubezpieczenia grupowe, opiekę medyczną, karty multisport. W sytuacji, gdy całkowitą wartość takiego świadczenia pokrywa zakład pracy, wówczas u pracownika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od wartości nieodpłatnego świadczenia pobiera się zaliczkę w wysokości 17% lub 32%.

Zaniechanie poboru podatku od szczepień finansowanych przez pracodawcę

Powyższa zasada dotyczy również finansowania pracownikowi badań czy szczepień. W sytuacji, gdy przepisy (dotyczące przede wszystkim BHP czy szczepień ochronnych) nie nakładają na zakład pracy obowiązku poniesienia kosztów szczepień ochronnych dla osób zatrudnionych w zakładzie, to jeśli pracodawca zdecyduje się na ich sfinansowanie, wówczas u pracowników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń. 

Projektowane są jednak zmiany w tym zakresie. Znowelizowane przepisy miałyby zwolnić z obowiązku pobrania podatku od wartości sfinansowanych szczepień przeciwko grypie. Zwolnienie z PIT dotyczyłoby zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, emerytów czy członków związków zawodowych. Nieodpłatne świadczenie obejmuje w tym przypadku koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu: „Zaniechanie będzie miało zastosowanie także wtedy, gdy szczepienia przeciw grypie są realizowane w ramach tzw. pakietów medycznych, jakie firmy wykupują w szczególności dla swoich pracowników. W tym przypadku zaniechaniem objęta będzie wartość świadczenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł. Oznacza to, że opodatkowaniu będzie podlegać jedynie nadwyżka ponad kwotę 100 zł rocznie”.

Powyższe będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 marca 2020 roku do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii w związku z COVID-19.

Zaniechanie poboru podatku od szczepień finansowanych przez pracodawcę może zwiększyć liczbę osób, które zostaną poddane szczepieniom. To, czy szczepienia przeciw grypie, których koszt ponosi pracodawca, zostaną zwolnione z PIT, okaże się już w najbliższym okresie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów