Poradnik Przedsiębiorcy

Zaniechanie poboru podatku od szczepień finansowanych przez pracodawcę

Większość świadczeń finansowanych przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wśród nieodpłatnych świadczeń wymienia się również te służące ochronie zdrowia pracownika. W sejmie pojawił się projekt, w którym proponuje się zaniechanie poboru podatku od szczepień finansowanych przez pracodawcę.

Podatek od nieodpłatnych świadczeń

Wielu pracodawców wprowadza u siebie liczne benefity, które z reguły finansowane są przez firmę. Wśród najpopularniejszych wymienia się ubezpieczenia grupowe, opiekę medyczną, karty multisport. W sytuacji, gdy całkowitą wartość takiego świadczenia pokrywa zakład pracy, wówczas u pracownika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że od wartości nieodpłatnego świadczenia pobiera się zaliczkę w wysokości 17% lub 32%.

Zaniechanie poboru podatku od szczepień finansowanych przez pracodawcę

Powyższa zasada dotyczy również finansowania pracownikowi badań czy szczepień. W sytuacji, gdy przepisy (dotyczące przede wszystkim BHP czy szczepień ochronnych) nie nakładają na zakład pracy obowiązku poniesienia kosztów szczepień ochronnych dla osób zatrudnionych w zakładzie, to jeśli pracodawca zdecyduje się na ich sfinansowanie, wówczas u pracowników powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń. 

Projektowane są jednak zmiany w tym zakresie. Znowelizowane przepisy miałyby zwolnić z obowiązku pobrania podatku od wartości sfinansowanych szczepień przeciwko grypie. Zwolnienie z PIT dotyczyłoby zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, emerytów czy członków związków zawodowych. Nieodpłatne świadczenie obejmuje w tym przypadku koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu: „Zaniechanie będzie miało zastosowanie także wtedy, gdy szczepienia przeciw grypie są realizowane w ramach tzw. pakietów medycznych, jakie firmy wykupują w szczególności dla swoich pracowników. W tym przypadku zaniechaniem objęta będzie wartość świadczenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł. Oznacza to, że opodatkowaniu będzie podlegać jedynie nadwyżka ponad kwotę 100 zł rocznie”.

Powyższe będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 marca 2020 roku do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii w związku z COVID-19.

Zaniechanie poboru podatku od szczepień finansowanych przez pracodawcę może zwiększyć liczbę osób, które zostaną poddane szczepieniom. To, czy szczepienia przeciw grypie, których koszt ponosi pracodawca, zostaną zwolnione z PIT, okaże się już w najbliższym okresie.