0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia a składki na FP i FGŚP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniliśmy od 1.03.2017 r. pracownika, który został skierowany z urzędu pracy. Skorzystaliśmy z 12-miesięcznej refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30. roku życia. Czy w związku z tym, że jest to zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia, możemy skorzystać również ze zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP?

Michał, Kolbuszowa

 

Pracodawca oprócz wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego pracownikowi ponosi również dodatkowe koszty zatrudnienia, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne lub na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP a zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku  życia

Przepisy przewidują możliwość zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w kilku przypadkach. Jedną z takich sytuacji jest zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia. Co ważne bezrobotny musi zostać skierowany przez urząd pracy do tej konkretnej pracy. W przeciwnym razie pracodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu składek. Aby warunek wieku został spełniony, w dniu podpisania umowy pracownik nie może mieć skończonych 30 lat. Czyli umowa może być podpisana najpóźniej w przeddzień ukończenia przez pracownika określonego wieku.

Okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP 

Pracodawca może nie opłacać składek za pracownika na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych przez 12 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po podpisaniu umowy.

Przykład 1.

Pracownik został skierowany do pracy przez urząd pracy, a umowa z nim została podpisana 1.03.2017 r. W tym dniu pracownik miał skończone 28 lat.

W tej sytuacji pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP, począwszy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Jeśli pracownik ukończy 30. rok życia w trakcie korzystania przez pracodawcę z nieopłacania składek, to mimo wszystko okres preferencji można wykorzystać do końca 12 miesięcy.

Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia a okres preferencji i kolejna umowa

Najczęściej pracodawcy pierwszą umowę z pracownikiem podpisują na czas określony - 3-miesięczny okres próbny. Jeśli po zakończeniu pierwszej umowy, będzie ona kontynuowana - czyli kolejna umowa zostanie podpisana w dniu następnym po zakończeniu umowy na czas próbny - w takim przypadku w trakcie trwania drugiej umowy, nadal można korzystać ze zwolnienia opłacania składek (do końca obowiązujących 12 miesięcy preferencji). Jeśli pracodawca korzysta z preferencji, wystarczy że składek na FP i FGŚP nie będzie wykazywał w deklaracji rozliczeniowej. Nie trzeba w inny sposób informować o tym ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów