0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc  działalność gospodarczą przedsiębiorca z różnych przyczyn może zostać zmuszony do jej zawieszenia, czy to z powodów finansowych czy osobistych.

Prawo do zawieszenia działalności gospodarczej mają te podmioty, które w danym czasie nie zatrudniają pracowników. Jest to warunek konieczny. Minimalny okres zawieszenia wynosi 30 dni natomiast maksymalny 24 miesiące.

Przez okres zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Ponadto na podatniku w tym okresie ciążą nie tylko pewne obowiązki ale także prawa. Wśród nich można wymienić:

  • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia;
  • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  • prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
  • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jak wynika z powyższych regulacji przedsiębiorca ma obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Można do nich zaliczyć, np.

  • abonament telefoniczny;
  • czynsz za wynajem lokalu;
  • opłata za Internet.

Wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu, w związku z czym należy ująć w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów