0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wiążące Informacje Stawkowe – czy uchroni przedsiębiorców przy opodatkowaniu usług?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z założeniem, WIS czyli wiążące informacje stawkowe, miały na celu uproszczenie rozliczanie podatku VAT poprzez umożliwienie podatnikom upewnienia się w sprawie stosowanych przez nich stawek VAT. Jednak problem pojawia się, gdy podatnik zwróci się z zapytaniem do Krajowej Administracji Skarbowej o stawki opodatkowania świadczonych usług. Czy KAS potwierdzi stawki opodatkowania VAT? Czy WIS uchroni podatników świadczących usługi? Odpowiedź w artykule!

Wiążące Informacje Stawkowe – czym są i jaki jest ich cel?

Wiążące Informacje Stawkowe zostały wprowadzone 1 listopada 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Celem wprowadzenia WIS, było zapewnienie podatnikom, że stosowana stawka VAT dla świadczonej usługi bądź towaru jest prawidłowa. Ponadto WIS, ma na celu ochronę podatnika w trakcie kontroli podatkowej w sytuacji, gdy dla danego towaru/usługi organ kontrolujący zakwestionuje stawkę VAT.

Stawki opodatkowania VAT a potwierdzenie Dyrektora Administracji Skarbowej

Dzięki wprowadzonej Wiążącej Informacji Stawkowej, podatnik w celu ustalenia stawki opodatkowania VAT towaru, ma prawo do przedstawienia urzędowi uzupełniających materiałów np. Planów, fotografii. Przedstawienie dodatkowych materiałów bądź próbek towaru przebadanych przez administrację zmniejsza ryzyko zakwestionowania stawki podatku w momencie kontroli.

Natomiast w przypadku świadczonych usług, pomoc WIS w sprawie stawek VAT niewiele pomoże podatnikom, ponieważ aktualne przepisy nie zakładają przekazania organom skarbowym, próbki usługi. W takim przypadku, analiza świadczonych usług jest ograniczona i opiera się wyłącznie na przedstawionym przez podatnika opisie usługi.

Zatem, aby zapewnić podatnikowi ochronę opis usługi powinien być napisany ze szczegółami, ze względu na to, że usługa może zmienić się w czasie bądź być dostosowana do indywidualnego klienta. Więc nie wykluczone jest, że później mimo posiadania WIS może zostać zakwestionowana zastosowana stawka VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów