0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych a podatek VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem właścicielem sklepu komputerowego. Planuje wziąć udział w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego do szkoły. Czy to prawda, że mogę taką dostawę opodatkować stawką 0%?

Andrzej, Elbląg

 

Dostawa sprzętu komputerowego do placówek oświatowych korzysta ze stawki 0%, jednak musi to być sprzęt ściśle określony w ustawie. W przeciwnym razie dostawa podlega opodatkowaniu stawką podstawową.

Tak jak już wspomniano, dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych korzysta ze stawki 0%. Wynika to bezpośrednio z przepisu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Instytucje zaliczane do placówek oświatowych zostały określone w art. 43 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Są to: szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Jednak aby dostawa korzystała z preferencyjnej stawki, dokonujący jej uzależniony jest od posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Opodatkowaniu tą stawką podlegają jednak wyłącznie towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, jest to następujący sprzęt :

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

  • drukarki,

  • skanery,

  • urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących),

  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Wszystkie niewymienione w załączniku elementy dostarczone wraz ze sprzętem komputerowym będą opodatkowane stawką właściwą dla tego towaru lub usługi, a nie stawką 0%.

Możliwość stosowania stawki 0% po spełnieniu wskazanych przesłanek potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn.  IPTPP3/4512-301/15-2/MJ, z 8 września 2015 r., gdzie możemy przeczytać:

(…) Jak wyżej wskazano, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Wnioskodawca wskazał, iż spełni warunki, o których mowa w art. 83 ust. 14 i 15 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż monitory interaktywne marki “idBoard oraz monitory interaktywne z wbudowanym komputerem marki id-Board all in one należy uznać za towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT wobec czego Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania dostawy ww. towaru stawką VAT w wysokości 0%” (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów