0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od zaległości PIT nie będą pobierane od 1 maja do 1 czerwca 2020!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd ogłasza kolejne możliwości wsparcia obywateli. W związku z tym Ministerstwo Finansów w drodze rozporządzenia, zakłada zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z deklaracji PIT. Odsetki od zaległości PIT nie będą pobierane w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Odsetki od zaległości PIT w rozporządzeniu

Jak można przeczytać w rozporządzeniu w sprawie odsetek od złożonych po 30 kwietnia 2020 roku zeznań rocznych:
"Zarządza się zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r."
Takie rozwiązanie stosuje się do zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku.

Od kiedy będą naliczane odsetki od zaległości PIT?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w terminie do 30 kwietnia nie zapłacą podatku, nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu, pod warunkiem, że zobowiązanie zostanie uregulowane do 1 czerwca 2020 r.

Natomiast w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci należnego podatku w terminie do 1 czerwca 2020 r., to od tej części niezapłaconego podatku będzie zobowiązany zapłacić odsetki naliczane za cały okres, w którym pozostawał w zwłoce (tj. od 1 maja 2020 r do momentu zapłaty). 

Rozporządzenie zacznie obowiązywać już od 1 maja!

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 2020 r. Jak wyliczono, takie rozwiązanie może skutkować zmniejszeniem w 2020 r. wpływów do budżetu państwa z tytułu odsetek za zwłokę o ok. 21 mln zł.

Jak podało Ministerstwo Finansów:
"Wejście w życie projektowanego rozwiązania nie powoduje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego".

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów