0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja liniowa - zasady stosowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wśród możliwych metod pomniejszania wartości środków trwałych to właśnie amortyzacja liniowa jest najprostszą w zastosowaniu, a co za tym idzie - najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców. Głównym założeniem tej metody jest zużywanie się środka trwałego równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania, zatem jednoczesne dokonywania odpisów amortyzacyjnych o równej wartości.

Wysokość odpisów ustala się na podstawie wartości wskazanych w tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych. Działania, jakie podatnik musi podjąć kolejno stosując omawianą metodę, to w szczególności:

  1. ustalenie wartości początkowej środka trwałego,
  2. określenie rodzaju środka trwałego, przypisanie go do konkretnej grupy KŚT, aby wprowadzić przedmiot do ewidencji środków trwałych,
  3. wskazanie wartości procentowej amortyzacji, na podstawie tabeli rocznych stawek amortyzacyjnych,
  4. obliczenie wartości rocznego, kwartalnego bądź miesięcznego odpisu amortyzacyjnego.

Po wykonaniu powyższych działań, podatnik wprowadza dany przedmiot - nie później niż w miesiącu przekazania do użytkowania - do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ostatnią czynnością jest już rozliczanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową.

Ustawodawca dopuszcza dokonywanie pewnych modyfikacji dotyczących stawek amortyzacji zawartych w wykazie. Dozwolone jest bowiem:

  • obniżenie stawki dla poszczególnych środków trwałych - zmiana może nastąpić w miesiącu wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych bądź, wraz z początkiem pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego,
  • podwyższenie stawki amortyzacji o dodatkowy współczynnik - muszą zostać spełnione pewne dodatkowe warunki, aby można było skorzystać z metody przyspieszonej.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów