0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na zieleń wokół firmy jako koszt uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy posiadający siedzibę swojej działalności na wydzielonej działce należącej do nich mają prawo do pielęgnacji i dbania o tereny zielone wokół budynku. Jasne jest, że ładne, przyjemne dla oka otoczenie przedsiębiorstwa oddziałuje pozytywnie na potencjalnych klientów. Jednak w przypadku ujmowania w koszta wydatków poniesionych na tereny zielone, trzeba wykazać się zdrowym rozsądkiem. Zbyt wysokie wydatki na ten cel mogą zostać odebrane przez organy podatkowe za koszty reprezentacji.

Powszechnie przytaczana definicja kosztów uzyskania przychodów mówi, że aby móc zaliczyć poszczególne wydatki do kosztów podatkowych muszą być one poniesione w celu uzyskania przychodów bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła tych przychodów. Wyjątek stanowią wydatki wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, których nie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Wśród katalogu tych wyłączeń znajdują się także wydatki na reprezentację, jednak ustawa nie definiuje tego pojęcia szczegółowo podając jedynie przykłady wydatków, które mogą o niej świadczyć tj. usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Z wynikających wyjaśnień zawartych w interpretacjach oraz wyrokach sądowych za koszty reprezentacji rozumie się okazałość, wytworność oraz wystawność - kształtujące wizerunek firmy z zamiarem podnoszenia jej prestiżu. Zatem, jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na umieszczenie roślin o wysokiej wartości (np. egzotyczne palmy), które wyraźnie odznaczają się na tle otaczającego siedzibę terenu, wówczas urząd skarbowy może uznać wydatki poniesione w tym celu jako koszty reprezentacji.

Przedsiębiorca zobowiązany jest zadbać o teren własnej posesji, na której znajduje się jego działalność gospodarcza. W szczególności oznacza to prace porządkowe, aby utrzymać czystość w obrębie siedziby. Z powyższych rozważań wynika, że jeżeli podatnik ponosi wydatki na utrzymanie schludnego wyglądu własnego otoczenia, a nie na podniesienie mniemania w odczuciach klientów (reprezentację), będzie mógł bez zastrzeżeń uznać je za koszty prowadzonej działalności. Wśród podejmowanych czynności można wymienić sianie traw, sadzenie kwiatów, krzewów i drzew, montaż systemu nawadniania, a także późniejsze prace porządkowe oraz nawożenie.

Oczywiście powyżej wspomniane czynności będą wpływać na postrzeganie przedsiębiorstwa przez potencjalnych klientów oraz pozostałe osoby, jednak wydatki ponoszone racjonalnie na zagospodarowanie terenów zielonych zaliczone do kosztów podatkowych nie będą kwestionowane przez organy skarbowe. Warto przy tym zwrócić uwagę, że najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczanie na działce roślin standardowych, popularnych oraz niezbyt odznaczających się na tle okolicy. Ich późniejsze pielęgnowanie nie służy kreowaniu wizerunku, a jedynie dbałość o porządek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów