0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości podczas zawieszenia działalności

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca decydujący się na zawieszenie działalności powinien mieć na uwadze, iż mimo to budynki niemieszkalne, budowle oraz grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według wyższych stawek przewidzianych dla działalności gospodarczej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina może podjąć uchwałę, zgodnie z którą stawki te zostaną obniżone, z uwzględnieniem górnych granic stawek obowiązujących w danym roku podatkowym.

Podatek od nieruchomości a zawieszenie działalności

Z opinii Ministra Finansów jasno wynika, że w okresie nie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej grunty, budynki i budowle nadal pozostają w jego posiadaniu i podlegają opodatkowaniu Podatek od nieruchomości  według wyższych stawek.

Potwierdzeniem takiego poglądu są liczne wyroki Sądów Administracyjnych (np.  wyrok z 3 kwietnia 2012 r., sygn. I SA/Bd 24/12, wyrok z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. I SA/Gd 1028/10, wyrok z dnia 10 września 2009 r., sygn. I SA/OI 474/09).

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską 17438/13 objaśnił, że gmina może rozwiązać kwestię zastosowania niższych stawek w okresie zawieszenia działalności. Rady gminy mają bowiem prawo do różnicowania stawek podatku od nieruchomości, uwzględniając sposób wykorzystania opodatkowanych przedmiotów. Gminy mogą określić w uchwale niższe stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w okresie zawieszenia działalności.

Jak wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy jest uprawniona do wprowadzenia, również w drodze uchwały, innych niż ustawowe zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości, w tym np. dla przedmiotów opodatkowania w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – również z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów