0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dłuższy urlop wypoczynkowy, praca zdalna w Kodeksie pracy oraz niższy klin podatkowy – planowane zmiany?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zespoły budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego oraz prawa pracy w komunikacji ze związkowcami obradują nad stworzeniem nowej umowy społecznej. Planowo omawiane zmiany powinny wyciągnąć Polskę z kryzysu gospodarczego będącego efektem przedłużającej się walki z epidemią COVID-19. Obrady dotyczyły różnych obszarów tematycznych z pogranicza biznesu, praw pracowniczych, jak i polityki społecznej państwa, w tym obniżenia klina podatkowego oraz ujęcia w Kodeksie pracy na stałe zapisów dotyczących pracy zdalnej. Pracownicy mogą również liczyć na dłuższy urlop wypoczynkowy wedle wstępnych propozycji przedłożonych przez związkowców.

Dłuższy urlop wypoczynkowy i obniżenie klina podatkowego

Dla zatrudnionych potencjalnie najważniejszymi tematami omawianymi w ramach Rady Dialogu Społecznego jest obniżenie klina podatkowego oraz dłuższy urlop wypoczynkowy dla pracowników.

Ministerstwo Finansów proponuje zmniejszenie klina podatkowego, czyli różnicy między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika zatrudnionego na pełny etat a wynagrodzeniem „na rękę”, jakie ten pracownik otrzymuje. To, w jaki sposób propozycja zostałaby zrealizowana – czy poprzez:

  • zwiększenie kwoty wolnej od podatku;
  • zmiany w podatkach;
  • zmiany w składkach nałożonych na najniższą pensję;
  • reformę systemu podwyższania minimalnego wynagrodzenia

– nie zostało jeszcze doprecyzowane.

Na dłuższy urlop wypoczynkowy stawiają natomiast związkowcy wypowiadający się w imieniu pracowników. Żądają oni wydłużenia dni płatnego urlopu wypoczynkowego dla pracowników z 26 do 31 dni w skali roku.

Związkowcy dodatkowo forsują również rozpowszechnienie układów zbiorowych pracy, w ramach których pracownicy na poziomie branży mogliby negocjować z pracodawcami – np. ustalać zasady stosowania umów o pracę na czas określony czy dłuższego zatrudniania pracowników tymczasowych.

Potrzeby zgłaszane przez pracodawców

Jasne sygnały ze strony przedsiębiorców zatrudniających osoby do pracy skłaniają do dyskusji w ramach otwierania polskiego rynku pracy na cudzoziemców, czyli w praktyce na ułatwienie dostępu pracodawcom do tańszej siły roboczej ze Wschodu.

Związkowcy w tym przypadku stawiają na ostrożny dialog i podkreślają, że najważniejsze jest zapewnienie pracy dla obywateli Polski.

Zespół prawa pracy wziął pod obrady również temat związany z wdrożeniem nowych stałych zapisów do Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej, tak istotnej w okresie szerzenia się epidemii koronawirusa.

Podejmowane tematy budzą wiele emocji – zapowiadają się trudne negocjacje, jednak jak podkreśla w swojej opinii prof. Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan – najlepiej pracować nad nowymi rozwiązaniami już teraz, niż niż być zaskakiwanym pomysłami rządu pojawiającymi się z dnia na dzień.

Wedle założeń umowa społeczna powinna nieść korzyści dla określonych grup interesantów, ale ze względu na obciążenia budżetowe państwa nie może generować dodatkowych kosztów.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów