0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca zdalna - jakie są za i przeciw stosowaniu takiego rozwiązania?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca zdalna polega na wykonywaniu zadań powierzonych przez pracodawcę poza siedzibą firmy, może to być np. mieszkanie pracownika. Freelancerzy często pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne (o dzieło, zlecenia). Taki rodzaj zatrudnienia ma swoje wady i zalety. Nie jest odpowiedni dla realizacji każdego zawodu, nie każdy pracownik się w nim odnajdzie. Zobacz jakie są plusy i minusy pracy zdalnej.

Czym jest praca zdalna?

Praca zdalna nazywana jest również telepracą lub e-pracą, dlatego że freelancer wykorzystuje w niej nowoczesne technologie, a wyniki swojej pracy przesyła pracodawcy przez internet. Kontaktuje się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i internetowych komunikatorów. Dokładnie kwestię tę dookreśla kodeks pracy.

Art. 67(5) § 2 Kodeksu pracy
Telepracownikiem
jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Telepraca sprawdza się w przypadku pracowników, którzy analizują i przetwarzają informacje. Wyniki ich pracy nie wymagają kontaktu fizycznego z pracodawcą lub są niematerialne. Nie sprawdzi się jednak w każdej dziedzinie. Polecana jest głównie dla przedstawicieli, tzw. wolnych zawodów - grafików, rysowników, copywriterów, specjalistów SEO, redaktorów, tłumaczy, a także dla młodych rodziców, którzy chcą pogodzić pracę z opieką nad swoimi pociechami.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że w pewnym okresie większość pracowników świadczyła pracę z domu, zdalnie. Tarcza antykryzysowa wprowadziła przepisy dotyczące pracy zdalnej, które są uregulowane aktualnie w Ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Praca zdalna może mieć charakter regularny albo doraźny. O drugim przypadku mówimy w sytuacji wyjątkowej, np. pracownik musi być w danym dniu w domu, bo czeka na montera domofonu, w związku z czym pracodawca pozwala mu wykonywać swoje obowiązki w domu. Istnieje również klasyfikacja, biorąca pod uwagę ile czasu pracownik wykonuje swoje obowiązki zdalnie, zgodnie z nią e-pracę można podzielić na:

  • permanentną - praca zdalna w pełnym wymiarze,
  • naprzemienna - niektóre dni pracownik przepracowuje w domu, a inne w biurze,
  • uzupełniająca - praca stacjonarna w pełnym wymiarze, w wyjątkowych sytuacjach pracownik zabiera pracę do domu.

Warto zaznaczyć, że w niektórych opracowaniach telepracownika i freelancera postrzega się tak samo, a nazw tych używa synonimicznie. W innych natomiast freelancerem jest osoba wykonująca swoje obowiązki w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Zgodnie z projektem praca zdalna ma być uregulowana w kodeksie pracy. Nowe przepisy wprowadzają definicje pracy zdalnej oraz szczegółowo przedstawiają obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie.

Plusy pracy zdalnej dla pracodawcy

Zatrudnienie zdalnego pracownika może być jedyną okazją dla pracodawcy na pozyskanie specjalistów, którzy mieszkają daleko od siedziby firmy. Co więcej, zdalny pracownik to ograniczenie kosztów. Pracodawca nie musi organizować mu miejsca pracy w siedzibie firmy i zapewniać sprzęt.

Współpraca z wieloma specjalistami, z różnych zakątków świata może odświeżyć wizję firmy. Wiedza pracownika może wnieść wartości dodane, dzięki którym firma się rozwinie.

Korzyści z pracy zdalnej dla pracowników

Największą zaletą wymienianą przez pracowników zdalnych jest wygoda. Mogą pracować gdzie chcą, nawet w domu. Oszczędzają tym samym czas na dojazd do pracy, nie stoją w korkach. Oszczędności dotyczą także jadania na mieście w czasie przerw obiadowych.

Praca zdalna może iść w parze z większym wynagrodzeniem. Skoro pracodawca oszczędza na organizacji miejsca pracy i sprzęcie dla pracownika, może przeznaczyć więcej środków na jego pensję. Jednak nie jest to regułą, wielu pracowników zdalnych skarży się, że czują się jak pracownicy drugiej kategorii, słabiej opłacani i pomijani w awansach.

Praca zdalna - minusy dla pracodawcy

Podstawowym problemem jest kwestia zaufania. Pracodawca nie ma pełnej kontroli nad pracownikiem zdalnym, nie może w 100 % sprawdzić, czym zajmuje się pracownik w domu.

Praca w biurze to nie tylko wykonywanie zadań. Dla rozwoju przedsiębiorstwa ważna jest atmosfera, relacje międzyludzkie - wszystkie te elementy tworzą kulturę organizacyjną. Integracja zespołu sprawia, że liczy się wspólne dobro, rozwój firmy, a nie tylko indywidualny rozwój i osobiste cele zawodowe.

Jakie minusy wynikają z pracy zdalnej dla pracownika

Praca zdalna wymaga od pracownika samodyscypliny. To on sam musi ustalić swój grafik i pilnować terminów. Higiena pracy, oddzielenie życia prywatnego od pracy może być trudniejsze, jeśli dom staje się miejscem pracy. Ponadto w domu na pracownika czyha wiele rozpraszaczy. Oczywiście, zależy to od indywidualnych predyspozycji.

Praca w domu to brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, co może ograniczyć rozwój zawodowy. Liczba okazji uczenia się od kolegów i koleżanek spada.

Jeżeli praca zdalna polega na wykonywaniu zadań lub zleceń, trudność może sprawiać płynność finansowa, nieregularne zamówienia i niemożność przewidzenia dochodów. trudności mogą pojawić się przy tak prozaicznych czynnościach jak sprzedaż ratalna, czy tez uzyskanie kredytu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów