0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU przy sprzedaży odpadów – jaki kod wybrać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonuję dostawy odpadów tworzyw sztucznych do firmy zajmującej się ich utylizacją. Jaki powinienem zastosować kod GTU przy sprzedaży odpadów, aby prawidłowo wykazać transakcję w nowym JPK_V7?

Artur, Węgorzewo

 

Wraz z wejściem w życie nowego pliku JPK_V7 transakcje dokumentujące sprzedaż odpadów od 1 października 2020 roku muszą być oznaczone kodem GTU 5, ponieważ kod ten stosowany jest obowiązkowo przez czynnych podatników VAT w przypadku dostawy takich towarów, jak:

 • wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające – w grupowaniu tym znajdują się m.in.: zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (np. lodówki, pralki, odkurzacze, kuchenki, telewizory, radia), zużyta elektronika użytkowa (np. komputery, monitory, laptopy), zużyte transformatory, silniki, zużyte samochody, wagony kolejowe itp.;

 • odpady szklane;

 • odpady z papieru i tektury;

 • pozostałe odpady gumowe;

 • odpady z tworzyw sztucznych;

 • odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal;

 • niebezpieczne odpady zawierające metal – w grupowaniu tym znajdują się np.:

  • zużyte utrwalacze zawierające związki srebra, zużyte transformatory i kondensatory oraz zużyte urządzenia zawierające PCB (polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie);

  • odpady niebezpieczne, zawierające w znacznej części cynk (Zn) i ołów (Pb), powstające w procesie produkcyjnym (odpylania gazów ubogich w SO2 z pieców szybowych);

 • odpady i braki ogniw oraz akumulatory elektryczne (zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne);

 • surowce wtórne:

  • metalowe;

  • ze szkła;

  • z papieru i tektury;

  • z tworzyw sztucznych;

  • z gumy.

Więcej na temat kodu GTU 5 w artykule: GTU 5 – oznaczenie dla dostawy odpadów w JPK_V7.

GTU przy sprzedaży odpadów a pozostałe wymogi dla podobnych transakcji

Dokonując dostawy towarów objętych obowiązkiem stosowania kodu GTU 5 podatnicy muszą także pamiętać o konieczności umieszczenia na fakturze numeru BDO oraz – jeśli transakcja spełnia warunki do zastosowania obowiązkowego split payment – adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.

Numer BDO

Podmioty, które dokonują sprzedaży opadów, mają obowiązek zarejestrowania się do BDO, czyli Bazy Danych o Odpadach. Po zarejestrowaniu każdy podatnik otrzymuje swój indywidualny numer BDO, który musi umieszczać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, w tym fakturach sprzedaży.

Mechanizm podzielonej płatności

W przypadku towarów tego typu – jeśli łączna kwota na fakturze sprzedaży będzie przekraczać 15 000 zł oraz sprzedaż ta dokonywana będzie na rzecz innej firmy (niezależnie od tego, czy będzie to podatnik VAT czynny, czy zwolniony) – podatnik ma obowiązek umieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” oraz zastosowania dodatkowego oznaczenie dla celów JPK, czyli „MPP”.

Zarówno numer BDO, jak i adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” muszą znaleźć się na wydruku faktury, natomiast same oznaczenia dla celów JPK, czyli w tym przypadku kod GTU 5 i symbol „MPP”, nie muszą być widoczne na wydruku dokumentu.

GTU przy sprzedaży odpadów

GTU przy sprzedaży odpadów – jak oznaczać transakcje w systemie wFirma.pl?

Aby możliwe było zastosowanie odpowiedniego kodu GTU w systemie wFirma.pl, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU, a następnie wybrać z listy odpowiedni kod i kliknąć ZAPISZ.

GTU przy sprzedaży odpadów w wfirma.pl

Sprzedaż odpadów – wystawianie faktury

Po dokonaniu właściwych ustawień przy wystawianiu faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ dostępna będzie dodatkowa kolumna GTU, gdzie możliwe będzie wybranie odpowiedniego kodu GTU dla danej pozycji.

GTU przy sprzedaży odpadów - wystawianie faktury

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów