Poradnik Przedsiębiorcy

Jak poprawić oczywisty błąd w KRS?

Znalazłam błąd w KRS. Błąd polega na literówce w nazwisku członka zarządu. Nie bardzo wiem co mam z tym zrobić.

Anna, Tarnów

Jeżeli błąd należy do tzw. oczywistych pomyłek pisarskich (np. czeski błąd, literówka) wystarczy złożyć do KRS „wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki”. Powinien on zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • adresata, czyli KRS, który omyłkowo wpisał dane – w Pani przypadku – nazwisko,
  • tytuł:  „wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki”,
  • zaznaczenie, o co nadawca pisma prosi,
  • uzasadnienie – na czym polega błąd.

Wniosek można złożyć w dowolnym terminie oraz nie podlega on żadnym opłatom.  

Przykładowo, taki wniosek może wyglądać tak:

Wrocław, 15.04.2019

Krajowy Rejestr Sądowy

  VI Wydział Gospodarczy KRS

ul. Sądowa 1, 01-123 Wrocław

 

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI


Wnoszę o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w dokumentacji KRS sporządzonej przez VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu, z dnia 01.04.2019 w sprawie zmiany członków zarządu spółki „ABC„  poprzez zmianę nazwiska członka zarządu w rubryce siódmej rejestru.

Proszę o zmianę błędnego nazwiska z:

KORALSKA

na prawidłowe:

KOWALSKA

Uzasadnienie

W dokumentacji KRS odnośnie zmiany członków zarządu w spółce „ABC”  zaszła oczywista pomyłka, która polega na błędnym wpisaniu nazwiska członka zarządu, podczas, gdy we wniosku do KRS sporządzonym przez Spółkę wskazano nazwisko poprawne.