0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy w raporcie ZUS pracownika należy zastosować kod 30 00?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W połowie czerwca rozwiązaliśmy umowę z jednym z pracowników. Jego wynagrodzenie zostało wypłacone na liście płac z 30 czerwca. Z jakim kodem pracownik powinien być wykazany w raporcie RCA? Czy powinien to być kod 30 00?

Tomasz, Włocławek

 

W przypadku, kiedy umowa z pracownikiem zostaje rozwiązana w trakcie miesiąca, jego wynagrodzenie może być wypłacone w terminie dokonywania wypłat dla wszystkich pracowników, czyli do 30 lub z przesunięciem do 10 dnia kolejnego miesiąca.

Jednak wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia nieraz skutkuje koniecznością zmiany kodu ubezpieczenia pracownika w raportach imiennych ZUS.

Z jakim kodem wykazać pracownika w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia do 30 dnia miesiąca?

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest wykazywanie pracowników z kodem 30 00 w sytuacji, kiedy wypłata wynagrodzenia następuje w tym samym miesiącu, co ustanie zatrudnienia. Jeśli wypłata wynagrodzenia nastąpiła w tym samym miesiącu, co zakończenie zatrudnienia, to pracownik powinien być wykazany w raporcie ZUS RCA z kodem, który posiadał przed rozwiązaniem umowy.

Przykład 1.

Z dniem 13 maja została rozwiązana umowa z pracownikiem za porozumieniem stron. Ostatnie wynagrodzenie dla pracownika zostało wypłacone 31 maja. Pracodawca wykazał pracownika w raporcie ZUS RCA za maj z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00. Czy jest to poprawne?

Nie, ZUS wezwał pracodawcę do sporządzenia korekty raportu i wykazanie go z kodem 01 10.

Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia z przesunięciem do 10 dnia miesiąca – czy należy zastosować kod 30 00?

Pracownik powinien zostać wykazany w raporcie imiennym RCA z kodem 30 00, tylko w przypadku, kiedy wypłata jego wynagrodzenia nastąpiła w miesiącu kolejnym, po ustaniu zatrudnienia.

Zasady dotyczące kodu tytułu ubezpieczenia dotyczą zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (kod 01 10), jak i na podstawie umowy zlecenie (od 04 11). W związku z tym kod 30 00 może być wykazywany w raporcie imiennym RCA.

Przykład 2.

Umowa zlecenia zakończyła się 22 czerwca. Rachunek został wystawiony i wypłacony do 10 lipca. Z jakim kodem należy go wykazać?

Zleceniobiorca powinien zostać w raporcie imiennym ZUS RCA z kodem 30 00.

Podstawową kwestią wpływająca na fakt, czy daną osobę należy wykazać w deklaracji rozliczeniowej DRA z kodem 30 00 jest termin dokonywania wypłaty wynagrodzenia dla niej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów