0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Komu opłaca się leasing nieruchomości?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Bardzo często w początkowym etapie istnienia firmy przedsiębiorca - głównie ze względów oszczędnościowych - decyduje się na prowadzenie jej we własnym mieszkaniu lub domu. Z czasem, gdy zatrudnieni zostają pracownicy i działalność się rozrasta, przychodzi moment, kiedy konieczne staje się zapewnienie większego, lepiej zlokalizowanego i odpowiednio wyposażonego lokalu. Możliwości jest wiele - m.in. najem, kupno na kredyt lub leasing nieruchomości. Dlaczego warto zainteresować się trzecią z wymienionych opcji oraz dla kogo jest ona przeznaczona? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule. Zapraszamy do lektury.

Leasing nieruchomości - co to takiego?

Na podstawie umowy leasingu leasingodawca umożliwia leasingobiorcy odpłatne wykorzystywanie określonej rzeczy. Jak to wygląda w praktyce? Strona korzystająca wnosi określone w umowie opłaty - często wymagana jest tzw. opłata wstępna oraz obowiązkowo raty leasingowe, dzięki czemu może korzystać z rzeczy udostępnionej przez finansującego. W tym miejscu należy wskazać na bardzo istotną kwestię odróżniającą tę formę finansowania działalności od np. umowy najmu. Otóż umowa najmu - w przeciwieństwie do leasingu - nie przewiduje przeniesienia prawa własności do rzeczy stanowiącej przedmiot porozumienia.

 

Ważne!

Moment przeniesienia prawa własności zależy od rodzaju leasingu. Wyróżnia się dwie jego główne odmiany - operacyjną oraz finansową. Pierwsza z nich charakteryzuje się pozostawaniem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy w majątku leasingodawcy, który zobowiązany jest dokonywać jego amortyzacji. Korzystający może wykupić i wykazać daną rzecz w ewidencji środków trwałych, jednak dopiero po zakończeniu okresu umowy. Leasing finansowy natomiast wiąże się z koniecznością wykazania przedmiotu leasingu w środkach trwałych leasingobiorcy już w momencie zawarcia umowy. Co więcej, wykup danego składnika majątku następuje wraz z wniesieniem ostatniej raty leasingowej.

 

Firmy leasingowe prześcigają się w swoich ofertach, coraz bardziej rozszerzając katalog przedmiotów oddawanych w leasing. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na leasing nieruchomości, doceniając zalety takiego rozwiązania. W ten sposób sfinansować można różnego rodzaju budynki - handlowe, usługowe, produkcyjne, czy mieszkalne. W ofercie znajdują się zarówno pojedyncze lokale, jak i całe budynki, hale produkcyjne, magazyny, a nawet hotele.

Leasing nieruchomości - dlaczego warto?

Leasing ma wiele zalet. Przede wszystkim firma nie musi być w tak dobrej kondycji finansowej, jak wówczas, gdy ubiega się o kredyt. Potencjalny leasingodawca nie sprawdza zdolności kredytowej swojego klienta - ważne jest dla niego zabezpieczenie, jakie ten może zaoferować. Kolejna dotyczy możliwości korzystnego pod względem podatkowym rozliczenia tak sfinansowanego zakupu. W przypadku leasingu operacyjnego wszelkie wydatki (opłatę wstępną, raty leasingowe, koszty bieżącej eksploatacji) przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, pomniejszając tym samym podstawę do opodatkowania. Przy drugiej z wcześniej omawianych form leasingu koszt będą stanowić odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa rat.

Leasing nieruchomości - dla kogo?

Z opcji tej skorzystać może praktycznie każda firma - nie ma pod tym względem żadnych ograniczeń. Należy jednak pamiętać, iż niektórym podmiotom opłaci się ona bardziej, innym mniej. Leasing nieruchomości jest przeznaczony przede wszystkim dla firm, które nie posiadają zadowalającej zdolności kredytowej. W tym wypadku bowiem zabezpieczenie dla firmy leasingowej stanowi sama nieruchomość - w przypadku nierzetelności klienta może rozwiązać umowę, odzyskać jej przedmiot i szybko znaleźć nowego korzystającego. Kolejną grupą odbiorców leasingu nieruchomości są przedsiębiorstwa, którym zależy na ulgach podatkowych.

Co więcej, tego typu usługi finansowe są kierowane głównie do dużych lub średnich przedsiębiorstw, które posiadają w miarę stabilną sytuację i są gotowe na długoterminową spłatę rat. Każdy przedsiębiorca rozważający leasing nieruchomości przed podjęciem decyzji musi dokładnie przeanalizować swoje możliwości, zorientować się, na jakich warunkach może podpisać taką umowę oraz skonfrontować ją np. z dostępnym dla niego kredytem. Bardzo ważne jest dostosowanie takiego wyboru do potrzeb prowadzonej działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów