0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit zwolnienia z VAT - 2017

Wielkość tekstu:

Limit zwolnienia z VAT - regulacje prawne

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolniona od podatku jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym z góry określonego limitu. Z przywileju zwolnienia z naliczania podatku VAT ze względu na niską wartość obrotu, mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy rozpoczynający działalność jak i czynni podatnicy VAT. Wartość limitu określona jest w wartości netto tj. bez podatku VAT.

Wartość limitu uprawniającego do zwolnienia od podatku VAT w roku 2017 prezentuje poniższa tabela:

Wartość limitu zwolnienia z VAT

200.000 zł

Limit zwolnienia z VAT jest proporcjonalny. Oznacza to, że w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku limit należy ustalić proporcjonalnie do ilości dni prowadzonej działalności, co prezentuje poniższy wzór:

(wartość limitu * ilość dni prowadzenia działalności jaka pozostała do końca roku) / ilość dni w roku

Limit zwolnienia z VAT - jakie transakcje nie wliczają się do limitu?

Obecnie do limitu zwolnienia z VAT nie wlicza się:

1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, które są przedmiotowo zwolnione z VAT-u, z wyjątkiem:

  • transakcji związanych z nieruchomościami,

  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-42 ustawy o VAT (m.in. usług udzielania kredytów),

  • usług ubezpieczeniowych,

  • jeśli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,

3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów