0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limity podatkowe dla małych podatników i rozliczających się ryczałtem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno posiadanie statusu małego podatnika, jak i możliwość rozliczania się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, związane są z nieprzekroczeniem określonych przepisami limitów.

Limity podatkowe - mali podatnicy

Aby móc uchodzić za małego podatnika, niezbędne jest nieprzekroczenie w roku poprzedzającym rok podatkowy limitu obrotu wynoszącego 1 200 000 euro. Limit przelicza się na złotówki po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP dnia 1 października.

W 2014 roku za małego podatnika uważani są podatnicy, których obrót z działalności gospodarczej w 2013 nie przekroczył 5 068 000 zł.

W roku 2015 kwota limitu, w przeliczeniu na polską walutę, obniży się. Za małego podatnika w 2015 roku uznany zostanie przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) w 2014 roku nie przekroczy 5 015 000 zł.

Korzyści wynikające z bycia małym podatnikiem

Mały podatnik ma możliwość kwartalnych rozliczeń

Zgodnie z prawem podatkowym mali podatnicy mają kilka cennych przywilejów. Jednym z nich jest możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego. Mali podatnicy wpłacają zaliczki na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Prawo do kwartalnego rozliczenia mali podatnicy mają także w przypadku podatku VAT. Tu płatności również dokonywane są 4 razy do roku, z tą różnicą, że nie do 20., a do 25. dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału (np. 25 kwietnia za I kwartał).

Mali podatnicy - amortyzacja jednorazowa

Zgodnie z polskim prawem mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający w danym roku działalność gospodarczą mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych o łącznej wartości nieprzekraczającej 50 000 euro. W tym przypadku podaną kwotę również należy przeliczyć na złotówki zgodnie ze średnim kursem euro podanym przez NBP. W 2015 roku po zaokrągleniu będzie to kwota 209 000 zł.  Amortyzacja jednorazowa może być zastosowana wyłącznie dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Limity podatkowe - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają podatnicy, którzy:

  • uzyskują przychody z działalności gospodarczej prowadzonej osobiście, jeżeli przychód z tej działalności w roku poprzednim nie przekroczył 150 000 euro;

  • uzyskują przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, jeśli suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym limitu 150 000 euro;

  • osoby rozpoczynające w danym roku działalność gospodarczą prowadzoną osobiście lub w formie spółki (jeśli nie korzystają z karty podatkowej) - bez względu na wysokość przychodu jaki w tym roku osiągną.

Limity przelicza się zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez NBP na początku października. Limity przychodów w przeliczeniu na złotówki prezentują poniższe tabele:

2014

Kto?

Limit przychodów osiągniętych w roku poprzednim (2013):

W przeliczeniu na złotówki:

Podmioty rozpoczynające działalność

brak limitu*

brak limitu*

Pozostali

150 000 EURO

633 450 zł

* istnieją inne warunki, których naruszenie już w pierwszym roku działalności może powodować utratę prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

2015

Kto?

Limit przychodów osiągniętych w roku poprzednim (2014):

W przeliczeniu na złotówki:

Podmioty rozpoczynające działalność

brak limitu*

brak limitu*

Pozostali

150 000 EURO

626 880 zł

* istnieją inne warunki, których naruszenie już w pierwszym roku działalności może powodować utratę prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - rozliczenie kwartalne

Aby móc rozliczać się z fiskusem kwartalnie trzeba spełnić jeden warunek - przychód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem nie może, w roku poprzedzającym rok podatkowy, przekroczyć 25 000 euro.

W 2015 roku możliwość kwartalnego rozliczenia będą mieli podatnicy, których przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2014 nie przekroczą (w przeliczeniu na złotówki) 104 480 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów