Poradnik Przedsiębiorcy

Czy pracownica traci prawo do urlopu rodzicielskiego, gdy dziecko uczęszcza do żłobka?

Pracownica, która aktualnie przebywa na urlopie rodzicielskim zapisała dziecko do żłobka. Czy w związku z tym pracownica traci prawo do urlopu rodzicielskiego?

Maciej, Poznań

 

Pracownica nie ma obowiązku, by w czasie urlopu rodzicielskiego sprawowała osobistą opiekę nad swoim dzieckiem. To, że dziecko pracownicy uczęszcza do żłobka nie jest podstawą do odwołania pracownicy z urlopu rodzicielskiego lub skrócenia okresu urlopu rodzicielskiego.