Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie za pracę - 2016

Podstawa prawna zasad ustalania minimalnego wynagrodzenia o pracę

Podstawą prawną na podstawie której ustalana minimalna wysokość wynagrodzenia na dany rok jest Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Minimalne wynagrodzenie na 2016 rok

Okres 2016 rok
Kwota (zł) 1.850  zł
Podstawa prawna (Dz. U. z 2012 r. poz. 1026)

Ważne:
W przypadku osób, dla których jest pierwszy stosunek pracy, w pierwszym roku  pracy wynagrodzenie minimalne może wynosić 80% tej kwoty, czyli 1.480 zł brutto.