Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności a koszt parkingu

Prowadzę ośrodek szkolenia kierowców i planuje zawieszenie działalności na okres 3 miesięcy. Wedle umowy jestem zobowiązany opłacać miejsce postojowe na placu pomimo zawieszonej działalności. Czy w okresie zawieszenia będę mógł zaliczyć do kosztów działalności opłaty z tego tytułu? Czy takie koszty muszę ujmować w księdze przychodów i rozchodów?

Krzysztof, Wrocław

 

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca w okresie zawieszenia prowadzonej działalności może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki, które zostały zaciągnięte przed zawieszeniem. Co do zasady nie ma przepisów, w których zawieszenie działalności gospodarczej zwalniałoby przedsiębiorcę z regulowania zobowiązań oraz prowadzenia podatkowej księgi.

Ustawa Prawo przedsiębiorców zabrania osiągania przychodów z tytułu normalnej działalności, jednocześnie nakazuje jednak przedsiębiorcy regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia.

Reasumując, wydatki, o których Pan wspominał, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, a co za tym idzie powinny zostać zewidencjonowane w księdze przychodów i rozchodów. W przypadku samochodu będącego środkiem trwałym koszt wykazuje się w kol. 13 księgi - pozostałe wydatki.