Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odliczenie VAT od usług noclegowych

Ze względu na konieczność ciągłego dostosowywania się do realiów rynkowych zarówno przedsiębiorcy jak i ich pracownicy muszą być mobilni. Możliwość rozwijania firmy i pozyskiwania nowych kontrahentów nierozerwalnie wiąże się z koniecznością częstych wyjazdów i podejmowania zleceń w różnych miejscach Polski czy świata.

W związku z powyższym coraz częściej pojawiają się wątpliwości w kwestiach rozliczania delegacji służbowych pracowników, w szczególności jeśli chodzi o kwestie związane z noclegiem, a konkretniej z możliwością odliczenia z tego tytułu podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług czynnemu podatnikowi VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Na podstawie powyższego przepisu można stwierdzić, iż poniesienie kosztów w związku z opłaceniem pracownikom noclegów podczas wyjazdu służbowego, jest zakupem dokonanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Czy w związku z tym przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za usługi noclegowe?

Otóż nie. Jak wskazuje art. 88 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika między innymi usług noclegowych. Tak więc wyłączenie możliwości odliczenia VAT od usług noclegowych wynika wprost z ustawy. Co więcej, zapis ten nakładający ograniczenia na prawo do odliczenia podatku naliczonego jest całkowicie zgodny z prawem unijnym. Jak wskazuje art. 176 dyrektywy 2006/112/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą utrzymywać wyłączenia z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług, które były stosowane w chwili, kiedy dany kraj przystępował do Wspólnoty. Wyłączenie prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT przy nabyciu usług noclegowych obowiązywało w Polsce jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, zatem zgodnie z prawem unijnym może być ono stosowane nadal.

W oparciu o powyższe przedsiębiorca dokonując zakupu usługi noclegowej nie będzie miał prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktury mimo, iż koszt ten ściśle związany jest z prowadzoną działalnością. W tej kwestii ustawa o VAT nakłada ograniczenie wykluczające możliwość skorzystania z odliczenia. Brak prawa do odliczenia VAT naliczonego spowoduje konieczność zapłacenia wyższego podatku naliczonego, gdyż przedsiębiorca nie będzie miał możliwości pomniejszenia podatku należnego wynikającego z uzyskanych przychodów ze sprzedaży o VAT naliczony z faktur kosztowych (dotyczących wydatków za nocleg) związanych z tymi przychodami. Poniesiony wydatek na zakwaterowanie przedsiębiorca będzie mógł jednak ująć w kwocie brutto w kosztach uzyskania przychodów. W tym wypadku bowiem nieodliczony VAT stanowi koszt podatkowy.

Szansa na odliczenia VAT istnieje jednakże w przypadku gdy zakup usługi noclegowej następuje w tak zwanym pakiecie, czyli jako usługa kompleksowa. Jeśli usługa noclegowa jest jedynie częścią składową pakietu obejmującego szerszy zakres, czyli w ramach jednej usługi spełnionych jest kilka świadczeń, to nie ma możliwości podzielenia tej usługi pod względem podatkowym. Zatem od usługi kompleksowej możliwe jest odliczenie VAT naliczonego i jest to jedyny taki przypadek, w którym możliwość taka istnieje. W sytuacji zwykłego zakupu usługi noclegowej podatnik nie ma prawa do skorzystania z odliczenia.