Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura jako dokument procesu cywilnego

Czym jest faktura?

Faktura stanowi podstawowy dokument księgowy, wystawiany podczas dokonywania większości operacji gospodarczych. Poza tą podstawową funkcją, faktury mogą służyć także jako dowód podczas procesu cywilnego.

Faktura dowodem w procesie cywilno-prawnym

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca w celu odzyskania należności od kontrahenta wykorzystuje proces cywilny, faktura jest często jedynym dowodem. Jeśli będzie podpisana - mimo, iż obecnie strony nie mają takiego obowiązku - to proces przebiegnie najprawdopodobniej szybciej i taniej. W takim przypadku postępowanie jest najczęściej przeprowadzane w trybie nakazowym (jeśli powód zawrze taki wniosek w pozwie), nie wymagającym przesłuchań świadków. Kwota opłaty sądowej jest wtedy zmniejszona do ¼, czyli 1,25% kwoty roszczenia.

Niepodpisana faktura - czy błąd?

Niepodpisana faktura także stanowi dowód w postępowaniu cywilnym. Jeśli bowiem kontrahent przyjął i zaksięgował bez żadnych korekt wystawiony dokument, to zakłada się, iż nie miał zastrzeżeń do przeprowadzonej transakcji. W tym przypadku konieczne będzie jednak przesłuchanie świadków i dostarczenie do sądu ewidencji księgowych stron.