0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie darowizny nieruchomości, gdy strona nie stawia się u notariusza

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obdarowałam swoją córkę mieszkaniem, ale wobec jej lekceważącego względem mnie zachowania i braku jakiegokolwiek zainteresowania, postanowiłam, że chcę odwołać darowiznę na podstawie art. 898 par. 1 Kodeksu cywilnego. Niestety moja córka nie stawia się na wezwanie do notariusza, aby przenieść własność mieszkania z powrotem na mnie. Czy w takiej sytuacji możliwe jest odwołanie darowizny nieruchomości?

Anna, Warszawa

 

Odwołanie darowizny nieruchomości jest możliwe na skutek rażącej niewdzięczności obdarowanego. Zachowanie uznane za rażącą niewdzięczność musi być obiektywnie postrzegane jako krzywdzące. Nie można rozpatrywać niewłaściwego zachowania lub reakcji obdarowanego na zachowanie darczyńcy jako rażącej niewdzięczności. Należeć może do niej odmowa pomocy w czasie choroby.

Przejaw zachowania Pani córki można scharakteryzować jako przesłankę do cofnięcia darowizny sprzed lat, jeśli nie minął określony prawem termin do odwołania darowizny.  Nie może być ona odwołana po upływie roku od dnia, gdy darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności. Zwrot nieruchomości powinien nastąpić odpowiednio do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. W opisanej sytuacji córka jednak nie stawia się na wezwania do notariusza, a w takiej formie możliwe jest uregulowanie spraw związanych z nieruchomością - forma aktu notarialnego. Można w tej sytuacji wystąpić do sądu, aby zobowiązał córkę do złożenia stosownego oświadczenia woli. Wydany wyrok, w którym sąd zobowiąże obdarowaną do przeniesienia nieruchomości na darczyńcę, będzie miał taki skutek, że nie będzie konieczne składanie stosownego oświadczenia przez córkę. Już sam wyrok będzie stanowił podstawę do wpisania w księdze wieczystej odpowiedniego właściciela nieruchomości.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów