0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Błędna stawka VAT na fakturze za towar na mocy nowej matrycy stawek

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ze względu na zmiany dotyczące stawek VAT od lipca muszę sprzedawać produkty ze stawką 8%, natomiast zakupu dokonałem jeszcze z VAT-em 23%. Z jaką stawką mam zatem sprzedawać? Czy zastosowana błędna stawka VAT wymaga wystawienia faktury korygującej?

Dariusz, Wrocław

 

Obowiązująca od lipca 2020 roku nowa matryca stawek VAT spowodowała zmianę w zakresie opodatkowania niektórych towarów, dzięki czemu dla poszczególnych działów nomenklatury scalonej zastosowanie będzie miała jedna stawka VAT. Przedsiębiorcy mogą mieć zatem wątpliwość w kwestii użycia tej właściwej, gdy towar zakupiono jeszcze według „starych zasad”. W takiej sytuacji nie ma jednak konieczności dokonywania korekty z tytułu zakupionego towaru.

Błędna stawka VAT na fakturze

W wyniku wprowadzonych zmian w matrycy stawek VAT wystawiane faktury sprzedaży powinny być opodatkowane aktualną stawką VAT przypisaną do danego produktu czy towaru niezależnie od tej, z jaką zostały zakupione.

Listę towarów, dla których zmieniła się stawka VAT, zawarto w artykule: Matryca stawek VAT – jak się do niej przygotować? 

Dla prawidłowego opodatkowania transakcji sprzedaży ważny jest moment dostawy (data sprzedaży na fakturze), ponieważ to od niego zależy zastosowanie właściwej stawki VAT. W przypadku wystawienia faktury w czerwcu, ale z datą sprzedaży w lipcu, nie ma konieczności sporządzania korekt, ponieważ transakcję sprzedaży należy opodatkować stawką VAT właściwą w momencie sprzedaży.

Co do zasady błędna stawka VAT zmusza do wystawienia faktury korygującej. Jak wskazuje art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, konieczne jest wystawienie faktury korygującej.

Zmiany stawki VAT na prawidłową można dokonać tylko za pomocą faktury korygującej. Prawo do jej poprawienia przysługuje wyłącznie wystawcy faktury pierwotnej.

W przypadku gdy zastosowana stawka VAT została zawyżona, sprzedawca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku należnego w wykazanej kwocie.

Nie inaczej jest w sytuacji, gdy sprzedano towar z zaniżoną stawką VAT – wówczas również bezwzględnie należy wystawić fakturę korygującą, której przyczyną jest błędna stawka VAT.

Wystawiając fakturę korygującą z powodu błędnej stawki VAT, poprawkę tę należy traktować jako pomyłkę oczywistą. Ujęcie faktury korygującej w ewidencjach uzależnione będzie od charakteru korekty – czy nastąpiło zwiększenie, czy zmniejszenie, co wyjaśniono w artykule: Faktura korygująca – zasady rozliczania korekty in plus, in minus.

Błędna stawka VAT a WIS

Przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości przy wyborze właściwej stawki VAT, mogą złożyć wniosek o wydanie WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej). Koszt wydania WIS to 40 zł. Uzyskana informacja daje gwarancję, że nie zastosowano błędnej stawki VAT, a na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej organ podatkowy nie będzie mógł jej zakwestionować. Stanowi ona ochronę zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.

Wystawianie faktury korygującej w systemie wFirma.pl

Zastosowana błędna stawka VAT co do zasady wymaga wystawienia faktury korygującej. Aby wygenerować korektę w systemie wFirma.pl, należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę, w której wprowadzono błędną stawkę, a następnie, korzystając z opcji MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY, w otwartym oknie zmienić stawkę na prawidłową, natomiast w uzasadnieniu wskazać, że powodem wystawienia była błędna stawka VAT.

błędna stawka vat

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów