Poradnik Przedsiębiorcy

Płatność ratalna a obowiązkowa korekta kosztów

W  styczniu 2013 weszły w życie przepisy, określające obowiązkowe korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ustawowo przewidzianym terminie. Dokonanie korekty w przypadku faktur z jednym terminem płatności nie powinno sprawić żadnych problemów. Co jednak w przypadku płatności ratalnych, kiedy spłata rozłożona jest np. na okres 12 miesięcy? A czy w związku ze zmianami przepisów od 1 stycznia 2016 likwidującymi korektę kosztów, będzie można wcześniejsze wyksięgowania na nowo zaliczyć do kosztów podatkowych w przypadku spłacania rat w nowym roku podatkowym? Sprawdźmy, co się zmieniło!

Korekta kosztów w przepisach do grudnia 2015

Obowiązek dokonywania obowiązkowej korekty zrodził zapis art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi on wprost, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku, umowy bądź innego dokumentu) i nieuregulowania jej w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę, wynikającą z tych dokumentów.

Dodatkowo w przypadku terminów płatności powyżej 60 dni zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

W przypadku gdy wartość kosztów w miesiącu dokonania korekty jest niewystarczająca, przedsiębiorca ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Uwaga!

Ciekawostką jest fakt, że w przypadku terminów płatności do 60 dni datę dokonania korekty wylicza się od dnia upływu terminu płatności z faktury, natomiast przy terminach powyżej 60 dnia - od dnia zaliczenia kwoty w koszty.

Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Jeżeli w tym samym miesiącu (choć po ustawowo przewidzianym terminie) zobowiązanie zostanie uregulowane, obowiązek korekty nie wystąpi. Jeżeli jednak zmniejszenie zostanie już dokonane, a podatnik ureguluje zobowiązanie, to w miesiącu, w którym zostało ono opłacone, zwiększa się koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego wcześniej zmniejszenia.

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa natomiast dowody księgowe, które służą ujęciu korekt w księdze - są to:

  • dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów - przy korekcie kosztów na minus,

  • dowody zwiększenia kosztów- w przypadku korekty kosztów na plus.

Korekta kosztów - płatność w ratach

Jeżeli przedsiębiorca dokonał zakupu z opcją płatności ratalnych, to jako datę upływu terminu płatności powinien podać dzień zapłaty ostatniej raty. W przypadku płatności w 12 ratach oznacza to ok. 360 dni. Jednakże w przypadku zakupu na raty w okresie przed 1 stycznia 2016 podatnicy mogli się zastanawiać, czy w takim wypadku zasadne jest ujęcie całości kosztu jednorazowo. Czy może powinien on być dzielony zgodnie z terminami zapłat? Odpowiedź brzmi: koszt należy ująć zgodnie z datą wystawienia faktury, w całości.

W takim wypadku korekta powinna zostać dokonana w miesiącu, w którym przypada 90 dzień od momentu ujęcia pozycji w kosztach. Jeśli 90 dzień przypada na styczeń 2016 r. lub inny miesiąc w roku 2016, nie należy już robić korekty kosztów, gdyż od tego okresu przestaje obowiązywać.  W korekcie powinna zostać ujęta nieopłacona część rat. Przy każdej kolejnej spłacie raty przedsiębiorca powinien zwiększać koszty uzyskania przychodu o opłaconą wartość.