0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płatność ratalna a obowiązkowa korekta kosztów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W  styczniu 2013 weszły w życie przepisy, określające obowiązkowe korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań w ustawowo przewidzianym terminie. Dokonanie korekty w przypadku faktur z jednym terminem płatności nie powinno sprawić żadnych problemów. Co jednak w przypadku płatności ratalnych, kiedy spłata rozłożona jest np. na okres 12 miesięcy? A czy w związku ze zmianami przepisów od 1 stycznia 2016 likwidującymi korektę kosztów, będzie można wcześniejsze wyksięgowania na nowo zaliczyć do kosztów podatkowych w przypadku spłacania rat w nowym roku podatkowym? Sprawdźmy, co się zmieniło!

Korekta kosztów w przepisach do grudnia 2015

Obowiązek dokonywania obowiązkowej korekty zrodził zapis art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mówi on wprost, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku, umowy bądź innego dokumentu) i nieuregulowania jej w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę, wynikającą z tych dokumentów.

Dodatkowo w przypadku terminów płatności powyżej 60 dni zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

W przypadku gdy wartość kosztów w miesiącu dokonania korekty jest niewystarczająca, przedsiębiorca ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Uwaga!

Ciekawostką jest fakt, że w przypadku terminów płatności do 60 dni datę dokonania korekty wylicza się od dnia upływu terminu płatności z faktury, natomiast przy terminach powyżej 60 dnia - od dnia zaliczenia kwoty w koszty.

Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach. Jeżeli w tym samym miesiącu (choć po ustawowo przewidzianym terminie) zobowiązanie zostanie uregulowane, obowiązek korekty nie wystąpi. Jeżeli jednak zmniejszenie zostanie już dokonane, a podatnik ureguluje zobowiązanie, to w miesiącu, w którym zostało ono opłacone, zwiększa się koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego wcześniej zmniejszenia.

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa natomiast dowody księgowe, które służą ujęciu korekt w księdze - są to:

  • dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów - przy korekcie kosztów na minus,

  • dowody zwiększenia kosztów- w przypadku korekty kosztów na plus.

Korekta kosztów - płatność w ratach

Jeżeli przedsiębiorca dokonał zakupu z opcją płatności ratalnych, to jako datę upływu terminu płatności powinien podać dzień zapłaty ostatniej raty. W przypadku płatności w 12 ratach oznacza to ok. 360 dni. Jednakże w przypadku zakupu na raty w okresie przed 1 stycznia 2016 podatnicy mogli się zastanawiać, czy w takim wypadku zasadne jest ujęcie całości kosztu jednorazowo. Czy może powinien on być dzielony zgodnie z terminami zapłat? Odpowiedź brzmi: koszt należy ująć zgodnie z datą wystawienia faktury, w całości.

W takim wypadku korekta powinna zostać dokonana w miesiącu, w którym przypada 90 dzień od momentu ujęcia pozycji w kosztach. Jeśli 90 dzień przypada na styczeń 2016 r. lub inny miesiąc w roku 2016, nie należy już robić korekty kosztów, gdyż od tego okresu przestaje obowiązywać.  W korekcie powinna zostać ujęta nieopłacona część rat. Przy każdej kolejnej spłacie raty przedsiębiorca powinien zwiększać koszty uzyskania przychodu o opłaconą wartość.

Korekta kosztów - spłata rat dokonywana po 1 stycznia 2016

Ustawa zmieniająca przepisy dotyczące korekty kosztów została już podpisana przez prezydenta, więc od 1 stycznia 2016 rok zostaje uchylony art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczący korekty kosztów.

Co w takim razie przedsiębiorcy mają zrobić z wyksięgowanymi w latach 2013-2015 kosztami uzyskania przychodów w związku z nieopłaconymi w terminie zobowiązaniami lub wyksięgowanymi fakturami zakupu dotyczącymi zakupu na raty? Ustawodawca przewidział taką sytuację i wprowadził przepisy przejściowe. Zatem podatnicy, którzy dokonają spłaty zobowiązań wyksięgowanych z kosztów podatkowych, po 1 stycznia 2016 roku będą mogli je ponownie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

To samo dotyczy płatności rat. Płacąc więc co miesiąc ratę za zakupy, do których została zastosowana korekta kosztów, przedsiębiorca wraz z terminem zapłaty będzie mógł ją ponownie ujmować w kosztach firmy.

Przykład 1.

Przedsiębiorca 10  stycznia 2014 roku zakupił telefon na raty na kwotę 2 520 zł netto. W tym samym miesiącu zaliczył go do kosztów uzyskania przychodów. Korekty kosztów musiał dokonać  na kwotę 2 380 zł w 90 dniu od terminu wystawienia faktury, a więc w kwietniu 2014 r., gdyż termin płatności ratalnej wynosił 3 lata. Płacąc więc co miesiąc raty w wysokości 86,10 zł (70 zł netto), podatnik co miesiąc powiększa koszty firmy o kwotę netto. Raty będzie płacił do stycznia 2017 roku.

W związku ze zmianą przepisów, uchylającą korektę kosztów od początku 2016 roku, podatnik nie wie, czy będzie mógł dalej powiększać koszty firmy o zapłatę rat. Zgodnie z przepisami przejściowymi przedsiębiorca tak jak dotychczas, począwszy od stycznia 2016 do końca okresu spłaty rat, będzie mógł je zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu zapłaty raty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów