0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta kosztów w 2013 roku, a jej koniec w 2016 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2013 roku weszły w życie zmiany w prawie szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Zaczęła obowiązywać ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, regulująca kwestię korekty kosztów od nieopłaconych w ustawowym terminie wydatków.

Korekta kosztów - na czym polega?

Poprzez dodanie do ustawy o PIT art. 24d ustawodawca nakłada na przedsiębiorcę obowiązek dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kosztów w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności. Krótko mówiąc: nie zapłaciłeś - nie możesz traktować zakupu jako kosztu. A zatem nieopłacone w danym terminie zobowiązania (faktury, rachunki) nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu.

Oznacza to, że przedsiębiorca otrzymując fakturę, tak jak dotychczas księguje ją w kosztach zgodnie z datą wystawienia (wyjątek stanowią media). Jeżeli jednak nie opłaci tej faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności, ma obowiązek dokonania korekty kosztu.

Ponadto ustawodawca w celu uniknięcia wydłużania terminów płatności określił, że należy dokonać korekty tych kosztów, które w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu (czyli zwykle daty wystawienia faktury) nie zostały opłacone - w tym wypadku bez względu na termin płatności.

Podsumowując: kiedy korekta kosztów?

Na bieżąco, czyli w miesiącu w którym upływa termin:

  • 30 dni od terminu płatności - jeżeli termin płatności krótszy niż 60 dni;

  • 90 dni od zaksięgowania do kosztów - jeżeli termin płatności powyżej 60 dni.

Uwaga: przepisy dotyczą również zapłat częściowych!

Jeżeli po korekcie nastąpi zapłata zobowiązania, przedsiębiorca, który je uregulował, może na nowo zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę zapłaconego zobowiązania.

Zmiany w przepisach w 2016 roku - koniec korekta kosztów

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę, że z początkiem 2016 roku przestaje obowiązywać art. 24d ustawy o PIT. Tym samym nie będą mieli już obowiązku dokonywania korekty kosztów w związku z nieopłaceniem w ustawowym terminie wydatku.

Okres przejściowy

W nowelizacji ustawy o PIT został wprowadzony tzw. okres przejściowy. Tym samym przedsiębiorcy, którzy dokonali korekty kosztów do końca 2015 roku, na mocy przepisów przejściowych będą mogli ponownie uznać je za koszt po ich opłaceniu po 1 stycznia  2016 roku.

Kolejna rewolucja w ustawie o VAT podyktowana jest koniecznością poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorców. Regulacje, które weszły w życie w 2013 roku, nie spełniły swoich założeń i wprowadziły chaos w rozliczeniach między przedsiębiorstwami, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia biurokracji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów